Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2024-2026 metų strateginis planas 2024-06-07 14:13:04 296.79 KB
2024 metų veiklos planas 2024-06-07 14:13:04 443.53 KB
2023-2024 m.m. ugdymo planas 2024-06-07 14:13:04 380.96 KB
Įsakymas dėl 2023-24 m.m. UP patvirtinimo 2024-06-07 14:13:04 103.39 KB
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2024-06-07 14:13:04 1.16 MB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2022–2023 m. m. 2024-06-07 14:13:04 447.93 KB
2022-2023 mokslo metų ugdymo plano papildymas 2024-06-07 14:13:04 448.81 KB
2023-2025 metų strateginis planas 2024-06-07 14:13:04 318.49 KB
2023 metų veiklos planas 2024-06-07 14:13:04 433.05 KB
2022-2024 metų strateginis planas 2024-06-07 14:13:04 575.95 KB
2021-2023 metų strateginis planas 2024-06-07 14:13:04 11.8 MB
Ugdymo karjerai planas 2022–2023 m. m. 2024-06-07 14:13:04 7.03 MB
2022 metų veiklos planas 2024-06-07 14:13:04 638.99 KB
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2022 m. 2024-06-07 14:13:04 240.47 KB
2021-2022 mokslo metų ugdymo planas 2024-06-07 14:13:04 584.35 KB
2021 metų veiklos planas 2024-06-07 14:13:04 426.84 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023 m. 2024-06-07 14:13:04 1.02 MB
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2023-2025 m. 2024-06-07 14:13:04 167 KB
Metinės vadovo užduotys ir ataskaitos
Virgilijaus Žilinsko 2023 metų veiklos ataskaita ir 2024 metų veiklos lūkesčiai 2024-03-10 18:32:01 13.85 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2022 m. 2024-02-28 19:42:33 578.91 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 metų ir nustatytos 2022 metų veiklos užduotys 2024-02-28 19:42:33 1.28 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 m. 2024-02-28 19:42:33 5.61 MB
Direktoriaus veiklos užduotys 2021 m. 2024-02-28 19:42:33 276.65 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2020 m. 2024-02-28 19:42:33 891.07 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2019 metų ir nustatytas 2020 metų veiklos užduotys 2024-02-28 19:42:33 4.67 MB
Direktoriaus veiklos užduotys 2019 m. 2024-02-28 19:42:33 5.31 MB
Direktoriaus veiklos užduotys 2018 m. 2024-02-28 19:42:33 523.23 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2017 m. 2024-02-28 19:42:33 648.61 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2016 m. 2024-02-28 19:42:33 663.49 KB
Veiklos kokybės ir pažangos ataskaitos
Išorės vertinimo ataskaita 2024-06-28 08:31:58 15.31 KB
Gimnazijos veiklos kokybė 2024-06-28 08:31:58 1.17 MB
Pažangos ataskaita už 2023 metus 2024-06-28 08:31:58 25.83 KB
Pažangos ataskaita už 2022 metus 2024-06-28 08:31:58 21.86 KB
Pažangos ataskaita už 2021 metus 2024-06-28 08:31:58 53.19 KB
Pažangos ataskaita už 2020 metus 2024-06-28 08:31:58 60.51 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 518.81 KB
2024 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 189.95 KB
2024 metų balandžio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 166.13 KB
2024 metų kovo mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 204.22 KB
2024 metų vasario mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 395.19 KB
2024 metų sausio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 295 KB
2023 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 683.94 KB
2023 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 827.44 KB
2023 metų spalio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 259.05 KB
2023 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-05-31 12:14:09 60.12 KB
Veiklos ataskaitos
2023 metų veiklos ataskaita 2024-06-28 08:39:13 6.17 MB
2022 metų veiklos ataskaita 2024-06-28 08:39:13 9.96 MB
2021 metų veiklos ataskaita 2024-06-28 08:39:13 1.29 MB
2020 metų veiklos ataskaita 2024-06-28 08:39:13 249.24 KB
2019 metų veiklos ataskaita 2024-06-28 08:39:13 2.08 MB
2018 metų veiklos ataskaita 2024-06-28 08:39:13 802.28 KB
Kiti dokumentai
Socialinio pedagogo veiklos programa 2022-2023 m. m. 2023-04-04 01:36:18 1.24 MB