Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Audronė Matuzevičienė Socialinė pedagogė

Kab. Nr. 107

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.0

11.30 – 12.00

Antradienis

7.30 – 15.00

11.30 – 12.00

Trečiadienis

7.30 – 15.00

11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

7.30 – 15.00

11.30 – 12.00

Penktadienis

7.30 – 15.00

11.30 – 12.00

Kontaktai Mobilusis +370 657 74890

El. paštas audrone.mat@gmail.com
El. paštas Rašyti

Informacija

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Socialinio pedagogo veikla

 • Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje.
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas.
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas.
 • Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir už jos ribų.
 • Vykdo prevencines programas.
 • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų teikimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę, bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

Socialinio pedagogo funkcijos

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
 • Konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja).
 • Vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, siūlo sprendimus).
 • Korekcinė (skatina, įgalina, aktyvina, mobilizuoja).
 • Šviečiamoji (informuoja, aiškina).
 • Koordinacinė (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
 • Prevencinė (vykdo programas, numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
 • Socialinio ugdymo (koordinuoja SEU vykdomas programas, veda užsiėmimus).
 • Teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus pagal poreikį).

Dokumentai

Socialinis pedagogas Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo veiklos programa 2022-2023 m. m. 2023-04-04 01:36:18 1.24 MB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30