Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
(L. Donskis)

Karjeros specialiste gimnazijoje dirba

Asta Merkienė Karjeros specialistė ir asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą mokykloje

Kab. Nr. 311

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Tiesioginis darbas su mokiniais

Pirmadienis

10.00 – 17.06

12.00 – 12.30

10.00 – 15.00

Antradienis

13.00 – 16.00

12.00 – 12.30

13.00 – 15.00

Trečiadienis

15.45 – 17.45

12.00 – 12.30

 

Ketvirtadienis

13.00 – 15.00

12.00 – 12.30

13.00 – 15.00
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30 9.00 – 14.00

Kontaktai Telefonas 8 459 35 046

El. paštas Rašyti

Karjeros specialisto funkcijos

 • Skatina mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera.
 • Sudaro sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą; bei užtikrina karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą; ugdo mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai (kryptingai) vystyti (plėtoti) savo karjerą.
 • Plėtoja supratimą apie darbo galimybes ir karjerą, gilina gebėjimą analizuoti darbo rinkos padėtį.
 • Ugdo pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu.
 • Skatina gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais.
 • Padeda mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.
 • Teikia kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo), profesinio veiklinimo paslaugas gimnazijos mokiniams.

Dokumentai

Karjeros specialistas Atnaujinta Dydis
Ugdymo karjerai planas 2022–2023 m. m. 2024-06-07 14:13:04 7.03 MB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30