Mokytojai

 

Mokytojų sąrašas 2023–2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Kontaktinė informacija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 

Zita Navarskaitė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

III b klasės vadovė

+370 6459 35046

zita.navarskaite@kupiskiogimnazija.lt

Aldona Bočiulytė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

aldona.bociulyte@kupiskiogimnazija.lt

Jolanta Kireilytė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

jolanta.kireilyte@kupiskiogimnazija.lt

Nida Mikšienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

nida.miksiene@kupiskiogimnazija.lt

Užsienio kalbų mokytojai

 

Vilma Venslavė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

II b klasės vadovė

+370 6459 35046

vilma.venslave@gkupiskioimnazija.lt

Violeta Urbelienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

II c klasės vadovė

+370 6459 35046

violeta.urbeliene@kupiskiogimnazija.lt

Danguolė Petrulienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

IV b klasės vadovė

+370 6459 35046

danguole.petruliene@kupiskiogimnazija.lt

Aušra Virbickienė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

IV c klasės vadovė

+370 6459 35046

ausra.virbickiene@kupiskiogimnazija.lt

Jurgita Valauskienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja ekspertė

-

+370 6459 35046

jurgita.valauskiene@kupiskiogimnazija.lt

Darius Petrulis

Anglų, vokiečių kalbų mokytoja

Mokytojas metodininkas

-

+370 6459 35046

darius.petrulis@kupiskiogimnazija.lt

Elvyra Kavoliūnienė

Prancūzų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

elvyra.kavoliuniene@kupiskiogimnazija.lt

Virginija Vaitiekūnaitė

Rusų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

III a klasės vadovė

+370 6459 35046

virginija.vaitiekunaite@kupiskiogimnazija.lt

Janina Vildžiūnienė

Rusų kalbos mokytoja 

Vyresnioji mokytoja

I a, I b, I c kl. vadovė

+370 6459 35046

janina.vildziuniene@kupiskiogimnazija.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

 

Zita Griškevičiutė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

zita.griskeviciute@kupiskiogimnazija.lt

Audronė Lapeikienė

Matematikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

+370 6459 35046

audrone.lapeikiene@kupiskiogimnazija.lt

Asta Vėžytė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

asta.vezyte@kupiskiogimnazija.lt

Darius Mažylis

Matematikos, ekonomikos mokytojas

Mokytojas metodininkas

-

+370 6459 35046

darius.mazylis@kupiskiogimnazija.lt

Jurgita Mažylienė

Informacinių technologijų, matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

jurgita.mazyliene@kupiskiogimnazija.lt

Evaldas Uckus

Informacinių technologijų mokytojas

Mokytojas metodininkas

-

+370 6459 35046

evaldas.uckus@kupiskiogimnazija.lt

Gamtos mokslų mokytojai

 

Audrius Inapas

Biologijos mokytojas

Mokytojas metodininkas

IV a klasės vadovas

+370 6459 35046

audrius.inapas@kupiskiogimnazija.lt

Zita Mažeikienė

Biologijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

zita.mazeikiene@kupiskiogimnazija.lt

Darius Mažylis

Fizikos mokytojas

Mokytojas metodininkas

-

+370 6459 35046

darius.mazylis@kupiskiogimnazija.lt

Asta Merkienė

Fizikos, chemijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

III d klasės vadovė

+370 6459 35046

asta.merkiene@kupiskiogimnazija.lt

Loreta Šilinienė

Chemijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

III c klasės vadovė

+370 6459 35046

loreta.siliniene@kupiskiogimnazija.lt

Socialinių mokslų mokytojai

 

Ingrida Barauskienė

Etikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

+370 6459 35046

ingrida.barauskiene@kupiskiogimnazija.lt

Rasa Šlekienė

Tikybos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

rasa.slekiene@kupiskiogimnazija.lt

Inga Inapienė

Geografijos, ekonomikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

inga.inapiene@kupiskiogimnazija.lt

Inga Sakalauskienė

Istorijos, geografijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

inga.sakalauskiene@kupiskiogimnazija.lt

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

 

Gitana Vaičiutė

Technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

II a klasės vadovė

+370 6459 35046

gitana.vaiciute@kupiskiogimnazija.lt

Evaldas Bagdonavičius

Technologijų mokytojas

Vyresnysis mokytojas

-

+370 6459 35046

evaldas.bagdonavicius@kupiskiogimnazija.lt

Lena Zinienė

Dailės, grafinio dizaino mokytoja

Mokytoja metodininkė

IV d klasės vadovė

+370 6459 35046

lena.ziniene@kupiskiogimnazija.lt

Joana Jankauskienė

Šokio mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

+370 6459 35046

joana.jankauskiene@kupiskiogimnazija.lt

Asta Remeikienė

Muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

asta.remeikiene@kupiskiogimnazija.lt

Rita Grigaliūnienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

rita.grigaliuniene@kupiskiogimnazija.lt

Irena Grinienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

irena.griniene@kupiskiogimnazija.lt

Rimantas Jocius

Vairavimo KU

Vyresnysis mokytojas

-

+370 6459 35046

rimantas.jocius@kupiskiogimnazija.lt

Neformalaus ugdymo mokytojai

 

Audronė Matuzevičienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

audrone.matuzeviciene@kupiskiogimnazija.lt

Donatas Vilkas

Neformalaus ugdymo mokytojas

Mokytojas

-

+370 6459 35046

donatas.vilkas@kupiskiogimnazija.lt

Evaldas Bagdonavičius

Neformalaus ugdymo mokytojas

Vyresnysis mokytojas

-

+370 6459 35046

evaldas.bagdonavicius@kupiskiogimnazija.lt

Rita Grigaliūnienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

rita.grigaliuniene@kupiskiogimnazija.lt

Irena Grinienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

irena.griniene@kupiskiogimnazija.lt

Joana Jankauskienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

+370 6459 35046

joana.jankauskiene@kupiskiogimnazija.lt

Rasa Šlekienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

+370 6459 35046

rasa.slekiene@kupiskiogimnazija.lt

Darius Mažylis

Neformalaus ugdymo mokytojas

Mokytojas metodininkas

-

+370 6459 35046

darius.mazylis@kupiskiogimnazija.lt

Asta Merkienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

IId klasės vadovė

+370 6459 35046

asta.merkiene@kupiskiogimnazija.lt

Asta Remeikienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

asta.remeikiene@kupiskiogimnazija.lt

Evaldas Uckus

Neformalaus ugdymo mokytojas

Mokytojas metodininkas

-

+370 6459 35046

evaldas.uckus@kupiskiogimnazija.lt

Jurgita Valauskienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja ekspertė

-

+370 6459 35046

jurgita.valauskiene@kupiskiogimnazija.lt

Lena Zinienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

IV d klasės vadovė

+370 6459 35046

lena.ziniene@kupiskiogimnazija.lt

Rimantas Jocius

Neformalaus ugdymo mokytojas

Vyresnysis mokytojas

-

+370 6459 35046

rimantas.jocius@kupiskiogimnazija.lt

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30