Mokytojai

 

Mokytojų sąrašas 2023–2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Kontaktinė informacija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 

Zita Navarskaitė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

IIIb klasės vadovė

+370 6459 35046

zita.navarskaite@kupiskiogimnazija.lt

Aldona Bočiulytė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

aldona.bociulyte@kupiskiogimnazija.lt

Jolanta Kireilytė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

jolanta.kireilyte@kupiskiogimnazija.lt

Nida Mikšienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

nida.miksiene@kupiskiogimnazija.lt

Danutė Zulonaitė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

+370 6459 35046

danute.zulonaite@kupiskiogimnazija.lt

Užsienio kalbų mokytojai

 

Vilma Venslavė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

IIb klasės vadovė

+370 6459 35046

vilma.venslave@gkupiskioimnazija.lt

Violeta Urbelienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

IIc klasės vadovė

+370 6459 35046

violeta.urbeliene@kupiskiogimnazija.lt

Danguolė Petrulienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

IVb klasės vadovė

+370 6459 35046

danguole.petruliene@kupiskiogimnazija.lt

Aušra Virbickienė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

IVc klasės vadovė

+370 6459 35046

ausra.virbickiene@kupiskiogimnazija.lt

Jurgita Valauskienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja ekspertė

-

+370 6459 35046

jurgita.valauskiene@kupiskiogimnazija.lt

Darius Petrulis

Anglų, vokiečių kalbų mokytoja

Mokytojas metodininkas

-

+370 6459 35046

darius.petrulis@kupiskiogimnazija.lt

Elvyra Kavoliūnienė

Prancūzų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

elvyra.kavoliuniene@kupiskiogimnazija.lt

Virginija Vaitiekūnaitė

Rusų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

IIIa klasės vadovė

+370 6459 35046

virginija.vaitiekunaite@kupiskiogimnazija.lt

Janina Vildžiūnienė

Rusų kalbos mokytoja 

Vyresnioji mokytoja

Ia, Ib, Ic, vadovė

+370 6459 35046

janina.vildziuniene@kupiskiogimnazija.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

 

Zita Griškevičiutė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

zita.griskeviciute@kupiskiogimnazija.lt

Audronė Lapeikienė

Matematikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

+370 6459 35046

audrone.lapeikiene@kupiskiogimnazija.lt

Asta Vėžytė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

asta.vezyte@kupiskiogimnazija.lt

Darius Mažylis

Matematikos, ekonomikos mokytojas

Mokytojas metodininkas

-

+370 6459 35046

darius.mazylis@kupiskiogimnazija.lt

Jurgita Mažylienė

Informacinių technologijų, matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

jurgita.mazyliene@kupiskiogimnazija.lt

Evaldas Uckus

Informacinių technologijų mokytojas

Mokytojas metodininkas

-

+370 6459 35046

evaldas.uckus@kupiskiogimnazija.lt

Gamtos mokslų mokytojai

 

Audrius Inapas

Biologijos mokytojas

Mokytojas metodininkas

IVa klasės vadovas

+370 6459 35046

audrius.inapas@kupiskiogimnazija.lt

Zita Mažeikienė

Biologijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

zita.mazeikiene@kupiskiogimnazija.lt

Darius Mažylis

Fizikos mokytojas

Mokytojas metodininkas

-

+370 6459 35046

darius.mazylis@kupiskiogimnazija.lt

Asta Merkienė

Fizikos, chemijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

IIId klasės vadovė

+370 6459 35046

asta.merkiene@kupiskiogimnazija.lt

Loreta Šilinienė

Chemijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

IIIc klasės vadovė

+370 6459 35046

loreta.siliniene@kupiskiogimnazija.lt

Socialinių mokslų mokytojai

 

Ingrida Barauskienė

Etikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

+370 6459 35046

ingrida.barauskiene@kupiskiogimnazija.lt

Rasa Šlekienė

Tikybos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

rasa.slekiene@kupiskiogimnazija.lt

Jovita Bražiūnienė

Istorijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

jovita.braziuniene@kupiskiogimnazija.lt

Inga Inapienė

Geografijos, ekonomikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

inga.inapiene@kupiskiogimnazija.lt

Inga Sakalauskienė

Istorijos, geografijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

inga.sakalauskiene@kupiskiogimnazija.lt

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

 

Gitana Vaičiutė

Technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

IIa klasės vadovė

+370 6459 35046

gitana.vaiciute@kupiskiogimnazija.lt

Evaldas Bagdonavičius

Technologijų mokytojas

Vyresnysis mokytojas

-

+370 6459 35046

evaldas.bagdonavicius@kupiskiogimnazija.lt

Lena Zinienė

Dailės, grafinio dizaino mokytoja

Mokytoja metodininkė

IVd klasės vadovė

+370 6459 35046

lena.ziniene@kupiskiogimnazija.lt

Joana Jankauskienė

Šokio mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

+370 6459 35046

joana.jankauskiene@kupiskiogimnazija.lt

Asta Remeikienė

Muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

asta.remeikiene@kupiskiogimnazija.lt

Rita Grigaliūnienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

rita.grigaliūniene@kupiskiogimnazija.lt

Irena Grinienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

irena.griniene@kupiskiogimnazija.lt

Rimantas Jocius

Vairavimo KU

Vyresnysis mokytojas

-

+370 6459 35046

rimantas.jocius@kupiskiogimnazija.lt

Neformalaus ugdymo mokytojai

 

Audronė Matuzevičienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

audrone.matuzeviciene@kupiskiogimnazija.lt

Donatas Vilkas

Neformalaus ugdymo mokytojas

Mokytojas

-

+370 6459 35046

donatas.vilkas@kupiskiogimnazija.lt

Evaldas Bagdonavičius

Neformalaus ugdymo mokytojas

Vyresnysis mokytojas

-

+370 6459 35046

evaldas.bagdonavicius@kupiskiogimnazija.lt

Rita Grigaliūnienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

rita.grigaliūniene@kupiskiogimnazija.lt

Irena Grinienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

irena.griniene@kupiskiogimnazija.lt

Joana Jankauskienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

+370 6459 35046

joana.jankauskiene@kupiskiogimnazija.lt

Rasa Šlekienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

+370 6459 35046

rasa.slekiene@kupiskiogimnazija.lt

Darius Mažylis

Neformalaus ugdymo mokytojas

Mokytojas metodininkas

-

+370 6459 35046

darius.mazylis@kupiskiogimnazija.lt

Asta Merkienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

IIId klasės vadovė

+370 6459 35046

asta.merkiene@kupiskiogimnazija.lt

Asta Remeikienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

+370 6459 35046

asta.remeikiene@kupiskiogimnazija.lt

Evaldas Uckus

Neformalaus ugdymo mokytojas

Mokytojas metodininkas

-

+370 6459 35046

evaldas.uckus@kupiskiogimnazija.lt

Jurgita Valauskienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja ekspertė

-

+370 6459 35046

jurgita.valauskiene@kupiskiogimnazija.lt

Lena Zinienė

Neformalaus ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

IVd klasės vadovė

+370 6459 35046

lena.ziniene@kupiskiogimnazija.lt

Rimantas Jocius

Neformalaus ugdymo mokytojas

Vyresnysis mokytojas

-

+370 6459 35046

rimantas.jociua@kupiskiogimnazija.lt

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30