Dokumentai
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos planas 2023 m. 2023-09-26 18:00:07 3.46 MB
Reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė 2023-09-26 18:00:07 9.74 MB
Informacinis pranešimas klasės vadovui 2023-09-26 18:00:07 283.02 KB
Reagavimo į smurtą ir patyčias planas 2023-09-26 18:00:07 204.58 KB
Pranešimo apie smurtą ir patyčias forma 2023-09-26 18:00:07 366.96 KB
Tėvų informavimo apie jų vaiko būklę, ugdymo poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą, ir elgesį tvarka 2023-09-26 18:00:07 1.95 MB
VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-11-29 12:11:20 289.09 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-11-29 12:11:20 216.91 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-01-16 20:21:02 395.98 KB
Pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-01-15 08:49:37 164.43 KB