Dokumentai
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-29 12:11:20 177.99 KB
Pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-11-29 12:11:20 164.43 KB
Dėl pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo 2023-11-29 12:11:20 125.03 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2023 m. 2023-09-26 18:00:07 3.46 MB
Dėl socialinė-pilietinės veiklos aprašo 2023-11-29 12:11:20 122.2 KB
Reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė 2023-09-26 18:00:07 9.74 MB
Informacinis pranešimas klasės vadovui 2023-09-26 18:00:07 283.02 KB
Reagavimo į smurtą ir patyčias planas 2023-09-26 18:00:07 204.58 KB
Pranešimo apie smurtą ir patyčias forma 2023-09-26 18:00:07 366.96 KB
Tėvų informavimo apie jų vaiko būklę, ugdymo poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą, ir elgesį tvarka 2023-09-26 18:00:07 1.95 MB
VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-11-29 12:11:20 289.09 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-11-29 12:11:20 216.91 KB