Psichologas

Psichologe gimnazijoje dirba

Kristina Vainienė Psichologė

II kategorija psichologė, dirba 109 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.20 – 17.00

11.00 – 11.45

Antradienis

8.20– 17.00

12.00 – 12.45

Trečiadienis

8.20 – 17.00

12.00 – 12.45

Ketvirtadienis

8.20 – 17.00

11.00 – 11.45

Penktadienis

8.20 – 15.40

12.00 – 12.45

 

Kontaktai Mobilusis +370 615 97551

El. paštas Rašyti

KONSULTAVIMO LAIKAS (18 val.):

2023 2024 m. m.

I

2, 3 ir 6 – 8 pamokos

8.55 – 9.40; 9.50 – 10.35;

13.00 – 13.45; 13.55 – 14.40; 14.45 15.30

II

2 – 4 ir 6, 8 pamokos

8.55 – 9.40; 9.50 – 10.35; 10.45 – 11.30;

13.00 – 13.45; 14.45 15.30

 III

2 – 4 ir 6 – 8 pamokos

8.55 – 9.40; 9.50 – 10.35; 10.45 – 11.30;

13.00 – 13.45; 13.55 – 14.40; 14.45 15.30

IV

2, 3 ir 6 – 8 pamokos

8.55 – 9.40; 9.50 – 10.35;  

13.00 – 13.45; 13.55 – 14.40; 14.45 15.30

V

2 – 4 pamokos

8.55 – 9.40; 9.50 – 10.35; 10.45 – 11.30

Psichologės teikiamos paslaugos gimnazijoje

Psichologė konsultuoja mokinius, mokytojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) mokymosi, elgesio, emocinių sunkumų, asmeninių ir tarpasmeninių santykių klausimais. Pataria mokiniams, kaip geriau sutarti su bendraamžiais, spręsti konfliktus. Padeda geriau pažinti save, įveikti gyvenimo sunkumus. Mokytojams padeda spręsti mokymo, klasės valdymo, darbo su atskirais mokiniais ir bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) klausimus. Tėvams (globėjams, rūpintojams) padeda spręsti iškylančius bendravimo su vaikais, jų ugdymo(-si) sunkumus.

Dirba Vaiko gerovės komisijoje - atlieka mokymosi sunkumų turinčių mokinių psichologinį įvertinimą (vertina pažinimo procesų: atminties, suvokimo, dėmesio, mąstymo bei emocinius ypatumus, socialinį supratingumą). Atlieka psichologinių problemų prevenciją, krizinių situacijų prevenciją, intervenciją, postvenciją. Atsakinga už krizių valdymo bei smurto ir patyčių prevencijos veiklos sritis. Bendradarbiauja su socialine pedagoge, visuomenės sveikatos specialiste, klasių kuratore, klasių auklėtojais, administracija, kitomis institucijomis, susijusiomis su vaikų teisių ir teisėtų interesų apsauga. Veda savižinos ir socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus klasėms, mokinių grupėms (klasių valandėlių, susirinkimų metu, pagal poreikį).

Veda psichologijos pamokas: pasirinkusiems trečių gimnazijos klasių mokiniams – Žmogaus raidos ir Asmenybės psichologiją. ketvirtų gimnazijos klasių mokiniams – Bendravimo ir Gyvenimo sunkumų psichologiją.

Teikia ugdymo karjerai paslaugas: tiria mokinių profesinius polinkius, interesus, asmenybės savybes, gebėjimus. Konsultuoja tolesnio mokymosi, profesinio pasirinkimo klausimais. Bendradarbiauja su klasių kuratore, klasių auklėtojais ir suinteresuotais mokytojais bei kitais su karjera susijusiais specialistais.

Atlieka planinius tyrimus - pirmokų gimnazistų mokymosi stilių ir adaptacijos gimnazijoje vertinimą bei adaptacijos gimnazijoje pokyčio nustatymą. antrokų profesinių interesų ir gebėjimų tyrimą, profesiniam pasirinkimui ir mokymosi bei gebėjimų dermei nustatyti. naujų, atvykusių į trečias gimnazijos klases, mokinių savijautos nustatymą, ketvirtokų gimnazistų psichologinio pasiruošimo egzaminams ir streso valdymo vertinimą (pagal poreikį). Tyrimų rezultatų suvestinės, duomenų analizė, išvados ir rekomendacijos raštu teikiamos klasių auklėtojams. grįžtamasis ryšys teikiamas mokiniams. su apibendrintais tyrimų rezultatais gali būti supažindinami tėvai (rūpintojai, globėjai), mokytojai dalykininkai ir administracija.

Kreipkis į mokyklos psichologą, kai

 • Jauti, kad niekas Tavęs nesupranta, esi vienišas.
 • Jei sunku mokytis, sukaupti dėmesį, prisitaikyti prie mokyklos aplinkos.
 • Nepavyksta susikalbėti su mokytoju.
 • Kai turi problemų šeimoje (nelaimingas atsitikimas, sveikatos problemos, artimųjų netektis, smurtas, tėvų skyrybos).
 • Nori pasidalinti savo džiaugsmu ir sėkme arba nerimu ir abejonėmis.
 • Kai nori labiau pažinti save.
 • Negali apsispręsti ką veiksi baigęs mokyklą.
 • Nori padėti kitiems, tačiau nežinai kaip, tai padaryti.
 • Taip pat kreipkis dėl klausimų, kurių Tu arba Tavo draugai negali išspręsti.

Mokinių tėvai (rūpintojai, globėjai) kviečiami kreiptis, jei

 • Vaikas atsisako eiti į mokyklą, patiria patyčias mokykloje, jam trūksta mokymosi motyvacijos.
 • Vyksta skyrybų procesas ir tėvams rūpi vaiko psichologinė gerovė.
 • Staiga pasikeitė vaiko elgesys ir nėra aiškios elgesio pokyčių priežastys.
 • Vaikas agresyvus, negeba valdyti neigiamų emocijų.
 • Konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais.
 • Norima geriau suprasti savo vaiko emocijas ir elgesio priežastis.
 • Patiriama bendravimo su vaiku sunkumų.

Psichologas privalomai laikosi profesinės psichologo etikos, konfidencialumo (slaptumo) principų. Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį yra neviešinama.

Dokumentai

Psichologas Atnaujinta Dydis
Psichologės teikiamos paslaugos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu 2022-10-31 11:32:27 197.8 KB
Psichologinė pagalba krizės atveju 2022-10-31 11:32:20 258.75 KB
Nemokama psichologinė pagalba 2023-09-07 19:38:25 131.13 KB
Psichologas pataria
Koks mano mokymosi stilius 2023-02-27 18:57:51 276.56 KB
Kaip suvaldyti egzaminų stresą? 2023-02-27 18:57:51 159.41 KB
Kaip pasirengti atsiskaitymams 2023-02-27 18:57:51 306.89 KB
Kaip pasakyti NE 2023-02-27 18:57:51 204.96 KB
Kaip parengti gerą viešą pasisakymą? 2023-02-27 18:57:51 253.18 KB
20 patarimų tėvams 2023-02-27 18:57:51 259.59 KB
14 patarimų kaip planuoti efektyvaus mokymosi laiką 2023-02-27 18:57:51 255.61 KB
Paauglystės tarpsniai
I klasė 2022-10-27 18:48:47 490.01 KB
II klasė 2022-10-27 18:48:47 491.33 KB
III klasė 2022-10-27 18:48:48 486.54 KB
IV klasė 2022-10-27 18:48:48 486.21 KB

Psichologo pranešimai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30