Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m.m. ugdymo planas 2023-09-05 14:28:14 380.96 KB
Įsakymas dėl 2023-24 m.m. UP patvirtinimo 2024-01-17 12:56:52 103.39 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2022–2023 m. m. 2023-09-05 14:28:14 447.93 KB
2022-2023 mokslo metų ugdymo plano papildymas 2023-09-05 14:28:14 448.81 KB
2023-2025 metų strateginis planas 2023-09-05 14:28:14 318.49 KB
2023 metų veiklos planas 2023-09-05 14:28:14 433.05 KB
2022-2024 metų strateginis planas 2023-09-05 14:28:14 575.95 KB
2021-2023 metų strateginis planas 2023-09-05 14:28:14 11.8 MB
Ugdymo karjerai planas 2022–2023 m. m. 2023-09-05 14:28:14 7.03 MB
2022 metų veiklos planas 2023-09-05 14:28:14 638.99 KB
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2022 m. 2023-09-05 14:28:14 240.47 KB
2021-2022 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-05 14:28:14 584.35 KB
2021 metų veiklos planas 2023-09-05 14:28:14 426.84 KB
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2023-09-05 14:28:14 1.16 MB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023 m. 2023-09-05 14:28:14 1.02 MB
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2023-2025 m. 2023-09-05 14:28:14 167 KB
Metinės vadovo užduotys ir ataskaitos
Direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaitos projektas 2024-01-19 16:53:07 349.09 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2022 m. 2024-01-19 16:53:07 578.91 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 metų ir nustatytos 2022 metų veiklos užduotys 2024-01-19 16:53:07 1.28 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 m. 2024-01-19 16:53:07 5.61 MB
Direktoriaus veiklos užduotys 2021 m. 2024-01-19 16:53:08 276.65 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2020 m. 2024-01-19 16:53:08 891.07 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2019 metų ir nustatytas 2020 metų veiklos užduotys 2024-01-19 16:53:08 4.67 MB
Direktoriaus veiklos užduotys 2019 m. 2024-01-19 16:53:08 5.31 MB
Direktoriaus veiklos užduotys 2018 m. 2024-01-19 16:53:08 523.23 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2017 m. 2024-01-19 16:53:08 648.61 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2016 m. 2024-01-19 16:53:08 663.49 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 metų vasario mėnesio veiklos planas 2024-02-05 13:55:24 395.19 KB
2024 metų sausio mėnesio veiklos planas 2024-02-05 13:55:24 295 KB
2023 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-02-05 13:55:25 683.94 KB
2023 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-02-05 13:55:25 827.44 KB
2023 metų spalio mėnesio veiklos planas 2024-02-05 13:55:25 259.05 KB
2023 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-02-05 13:55:25 60.12 KB
2023 metų birželio mėnesio veiklos planas 2024-02-05 13:55:25 141.09 KB
2023 metų gegužės mėnesio veiklos planas 2024-02-05 13:55:25 93.86 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-02-05 13:55:25 366 KB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-02-05 13:55:25 276 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-02-05 13:55:25 43 KB
Veiklos ataskaitos
2022 metų veiklos ataskaita 2023-04-06 00:04:09 9.96 MB
2021 metų veiklos ataskaita 2023-04-06 00:04:10 1.29 MB
2020 metų veiklos ataskaita 2023-04-06 00:04:10 249.24 KB
2019 metų veiklos ataskaita 2023-04-06 00:04:10 2.08 MB
2018 metų veiklos ataskaita 2023-04-06 00:04:10 802.28 KB
Kiti dokumentai
Socialinio pedagogo veiklos programa 2022-2023 m. m. 2023-04-04 01:36:18 1.24 MB