Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Gimnazijos pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

 • Pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • Vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • Kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • Kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
 • Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 • Vairavimo mokymas, kodas 85.53.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • Kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 90.01;
 • Muziejų veikla, kodas 91.02;
 • Vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas 94.99;
 • Transportui būdingų paslaugų veikla, kodas 52.2;
 • Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;
 • Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.33.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30