Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Informacija

Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2022-2023 m. m. 2023-02-28 11:38:20 28.24 KB
Informacija tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą 2023-02-28 11:38:20 750.55 KB

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimo komanda

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komandoje
1 Jurgita Valauskienė Anglų kalbos mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė Vadovė
2 Inga Inapienė Geografijos, ekonomikos mokytoja, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė Narė
3 Zita Mažeikienė Biologijos mokytoja, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė Narė
4 Nida Mikšienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė Narė
5 Vilma Venslavė Anglų kalbos mokytoja, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė Narė
6 Asta Vėžytė Matematikos mokytoja, tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė Narė
7 Lena Zinienė Dailės, grafinio dizaino mokytoja, menų metodinės grupės pirmininkė Narė
Patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-79

Naudinga informacija mokykloms rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui:

 1. Patvirtintos BP: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1
 2. Pamokos stebėjimo protokolas: https://docs.google.com/document/d/1vNZ6-nszB2TiRb4JMQq5yfei1926RrP8/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true
 3. Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA: https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7
 4. Bendra informacija skaidrėse: https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.55 – 11.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30