Dokumentai
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
2020-2023 metų korupcijos prevencijos programa 2022-10-27 20:40:54 67.13 KB
Korupcijos prevencijos programos 1 priedas 2022-10-27 20:40:54 188.6 KB
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2023-09-05 14:28:14 1.16 MB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-11-29 12:11:20 121.87 KB
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcijos 2023-04-05 17:22:47 21.38 KB
Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas SST, sąrašas 2023-04-16 16:51:17 14.17 KB
Išvada dėl korupcijos tikimybės nustatymo 137.27 KB