Dokumentai
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Išvada dėl korupcijos tikimybės 2023 m. 2024-04-08 12:36:38 134.45 KB
2020-2023 metų korupcijos prevencijos programa 2024-04-08 12:36:38 67.13 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-06-06 12:35:34 121.87 KB
Korupcijos prevencijos programos 1 priedas 2024-04-08 12:36:38 188.6 KB
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2024-06-07 14:13:04 1.16 MB
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcijos 2024-04-08 12:36:38 21.38 KB
Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas SST, sąrašas 2024-04-08 12:36:38 14.17 KB
Išvada dėl korupcijos tikimybės nustatymo 2024-04-08 12:36:38 137.27 KB
Privačių interesų deklaruotojų sąrašas 2024-04-08 12:36:38 157.92 KB