IV klasių mokinių gamtamokslinis teorinis ir praktinis konkursas

Balandžio 26d. mūsų gimnazijoje vyko projekto ,,Kokybės krepšelis“ teorinis ir praktinis konkursas. Konkurso tikslas – tarpdalykinė gamtos mokslų (fizikos, biologijos ir chemijos) integracija, ugdyti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais, loginį mąstymą, ekologinį sąmoningumą, taip pat sudaryti galimybes lavinti kūrybinio darbo įgūdžius, dalintis gamtos pasaulėžiūros įvairove ir pasiekimais.

Renginyje dalyvavo  šešios IV klasių mokinių komandos. Mokiniai į komandas susiskirstė atsitiktine tvarka, neatsižvelgdami į gebėjimus ir pasiekimus.

Konkurso metu mokiniai atliko dvi teorines ir vieną praktinę užduotį.

Teorinių užduočių metu mokiniai atsakinėjo į integruotus gamtos mokslų testo klausimus.

Praktinės-kūrybinės užduoties metu buvo pristatytos sveikos mitybos piramidės, parengtos naudojant skirtingų prekybos tinklų leidinius.

Geriausiai pasirodžiusi ir daugiausiai taškų surinkusi komanda buvo apdovanota atminimo dovanėlėmis.

Autorius:
Mokytojas Audrius Inapas

Nuotraukos:
Gintaras Stankevičius

Nepamirškite padėkoti autoriui