„Ateities inžinerija“ - nuotolinio ugdymo platforma

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau VGTU), Lietuvos mokslų akademijos partneris, akademijos koordinuojamame projekte Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-02-0001 „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“ yra atsakingas už projekto veiklos „Moksleivių nuotolinio švietimo sistemos technologijų mokslų srityje sukūrimas ir išbandymas“ įgyvendinimą. Projekto trukmė – 2017 m. sausis – 2018 m. birželis. Nuotolinio ugdymo forma suteikia visoms šalies mokykloms prieinamumo prie aktualaus ugdymo turinio  galimybes. Kita vertus, ji reikalauja veiksmingos metodikos bei optimalaus ją papildančio IT sprendimo ir galiausiai efektyvaus bendradarbiavimo tarp pagrindinių veikiančių asmenų – mokinio, mokytojo ir konsultanto.

Gegužės, liepos ir rugsėjo mėnesiais VGTU organizavo mokymus mokytojams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Nuotolinio ugdymo platformos „Ateities inžinerija“ galimybės, skatinant mokinių ugdymą, mokslinių tyrimų, eksperimentinės veiklos ir inovacijų (MTEPI) veiklų srityje“. Mokymuose dalyvavo Jurgita Mažylienė, Darius Mažylis ir Irma Vyšniauskienė. 

Mokymuose dalyvavusiems mokytojams buvo pasiūlyta ne tik patiems išbandyti nuotolinio ugdymo platformą „Ateities inžinerija“, bet ir įtraukti pilotines mokinių grupes.

Liepos mėnesį pateikta paraiška dalyvauti inovacijų pristatymo ir pažinimo užsiėmimuose.

Integruoto ugdymo veikla organizuojama remiantis VGTU „Ateities inžinerijos“ nuotolinio ugdymo Moodle platforma (toliau – AI platforma). AI platforma teikia dalyviams naują integruotą ugdymo turinį – ugdymas vyksta per projektinio turinio „prizmę“ – pagal skirtingų tematikų ugdymo modelius. Gimnazijos mokiniai 2017-2018 m.m. išbando du ugdymo modulius (programas) – „Naujo pramonės gaminio kūrimas“ ir „Robotika ir biomechanika praktiškai“. Visa  medžiaga, susijusi su programa, pateikiama AI platformoje.

Nuotolinio ugdymo veikla mokiniams organizuojama dviem ciklais. Ciklo trukmė – 12 savaičių. Jo metu atliekamas pasirinktos temos savarankiškas projektinis darbas. Galima ir ilgesnė darbų trukmė, tačiau darbų konkursai-pristatymai bus rengiami 2 kartus per mokslo metus – 2018 m. sausio ir gegužės mėn.

Modulių aprašai, darbo eiga ir kita informacija pateikiama AI Moodle svetainėje http://ateitin.vgtu.lt/course/index.php?categoryid=2, kuri yra pagrindinė projekto veiklų IT platforma. 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30