Kūrybinės dirbtuvės „Kitaip“

Programos vadovė Lena Zinienė

Kūrybinėse dirbtuvėse „Kitaip“ mokiniai turi galimybes išbandyti įvairias dailės ir dizaino raiškos priemones, technikas: tapybą, piešimą, kompiuterinę grafiką, daiktų kūrimo ir „eko“ dizaino pagrindus, popieriaus plastiką ir kt. 

Meninis ugdymas sudaro sąlygas mokiniams kūrybiškai veikti, mąstyti, kurti ir išreikšti savo fantaziją.  Lavina jauno žmogaus estetinį pasaulio suvokimą, kritinį mąstymą, toleranciją ir pasitikėjimą savimi. Mokiniai turi galimybę aktyviai dalyvauti mokyklos, rajono, respublikos meniniame gyvenime, konkursuose, projektuose, pleneruose, surengti savo kūrybinių darbų personalines parodas ir kt.

Tikslas – skatinti ieškoti, pastebėti ir pajausti dailės ryšį su gyvenimu, pritaikyti meninius ieškojimus buityje, mokyklos aplinkoje. Plėtoti mokinių suvokimą apie sveiką aplinką įtakojančius veiksnius, mokyti tausoti ir saugoti gamtos išteklius juos naudoti saikingai. Meninėmis priemonėmis skatinti antrinių žaliavų perdirbimą. Padėti atskleisti savo individualumą kūryboje. Domėtis istorine meno raida, puoselėti savo krašto meninį palikimą.

Uždaviniai :

 • Stebėti, analizuoti, perteikti objektų bei reiškinių vizualines ypatybes ir įspūdžius dailės kūriniuose.
 • Komponuoti kūrinius pagal sumanytas idėjas ir vaizdus panaudoti meninės išraiškos elementus, priemonių, medžiagų įvairovę.
 • Stebėti, tirti, analizuoti ir vertinti gamtos ir žmogaus sukurtos kultūrinės aplinkos estetinius ypatumus ir vizualiųjų menų įtaką aplinkai.
 • Pritaikyti savo kūrybinę, estetinę patirtį šeimos, klasės ir mokyklos bendruomenės  poreikiams, kūrybiniams ir integruotos meninės veiklos projektams.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30