Nida Mikšienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja