Išorės vertinimo ataskaita

 

Kupiškio rajono savivaldybė

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Gimnazijos mokytojus verta pagirti už tikslių ir mokiniams suprantamų uždavinių formulavimą pamokose. Gimnazijos metodinė ir vadybinė veikla skleistina šalyje.

Išvados apie mokyklos veiklos kokybę:

Gimnazijos stipriosios pusės:

 1. Mokiniams gimnazijoje sudarytos tinkamos pasirinkimo galimybės (1.1.3.*).
 2. Ryškūs mokinių laimėjimai (2.3.1.).
 3. Tikslus, vaizdus ir mokiniams suprantamas mokytojų aiškinimas bei tinkamas ugdymo priemonių ir metodų pasirinkimas pamokose (3.1.2., 3.3.1., 6.4.2.).
 4. Aiški ir vieša vertinimo sistema (3.4.1.).
 5. Gimnazijos bendruomenės kuriama svetinga, saugi ir jauki aplinka (4.1.1., 4.1.2., 5.1.3., 5.1.4.).
 6. Kryptingai vykdomas profesinis švietimas (4.3.1., 4.3.2.).
 7. Gera mokymo bazė ir sąlygos (6.1.1., 6.1.2.).
 8. Vidaus audito sistema (7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4.).
 9. Aiški strateginio plano ir veiklos programos struktūra ir dermė (7.2.1., 7.2.2.).
 10. Veiksmingas komandinis darbas (7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 7.5.1., 7.5.2., 7.5.3., 6.5.1.).

Gimnazijos tobulintinos pusės:

 1. Atskirų mokinių individualaus akademinio mokymosi pasiekimai (2.1.1.).
 2. Ugdomosios veiklos sąsajos su gyvenimo praktika (3.3.3.).
 3. Dalies mokinių ypatingų poreikių tenkinimo efektyvumas (4.6.3.).
 4. Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo partneriškumas (5.2.1.).
 5. Mokinių darbų panaudojimas pamokose (6.3.2.).

* - veiklos rodiklis arba pagalbinis rodiklis pagal Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodiką (Žin., 2002, Nr.98-4348).

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30