Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-09-29 13:06 Naujiena sukurta: Imatrikuliacijos šventė
2. 2023-09-29 13:01 Naujiena sukurta: Lietuvos žydų genocido diena
3. 2023-09-28 19:14 Dokumentas atnaujintas: 2023 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
4. 2023-09-28 19:14 Dokumentas sukurtas: 2023 m. II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
5. 2023-09-27 14:45 Puslapis atnaujintas: Darbo užmokestis
6. 2023-09-27 14:31 Naujiena atnaujinta: Rugsėjo pirmosios akimirkos
7. 2023-09-27 14:30 Naujiena atnaujinta: Saugiausia mokykla
8. 2023-09-27 14:29 Naujiena atnaujinta: Rugsėjo pirmosios akimirkos
9. 2023-09-27 14:29 Naujiena atnaujinta: Saugiausia mokykla
10. 2023-09-27 14:26 Naujiena atnaujinta: Rugsėjo pirmosios akimirkos
11. 2023-09-27 14:24 Naujiena sukurta: Saugiausia mokykla
12. 2023-09-27 14:21 Naujiena sukurta: Rugsėjo pirmosios akimirkos
13. 2023-09-27 14:18 Puslapis atnaujintas: Neformalusis švietimas
14. 2023-09-27 14:14 Dokumentas sukurtas: Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2023-2024 m.m.
15. 2023-09-26 18:00 Dokumentas atnaujintas:
16. 2023-09-26 18:00 Dokumentas atnaujintas: Tėvų informavimo apie jų vaiko būklę, ugdymo poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą, ir elgesį tvarka
17. 2023-09-26 18:00 Dokumentas atnaujintas: Pranešimo apie smurtą ir patyčias forma
18. 2023-09-26 18:00 Dokumentas atnaujintas: Reagavimo į smurtą ir patyčias planas
19. 2023-09-26 18:00 Dokumentas atnaujintas: Informacinis pranešimas klasės vadovui
20. 2023-09-26 18:00 Dokumentas atnaujintas: Reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė
21. 2023-09-26 18:00 Dokumentas atnaujintas: Vaiko gerovės komisijos planas 2023 m.
22. 2023-09-26 17:56 Dokumentas atnaujintas: Dokumentų pateikimas ir priėmimas elektroniniu būdu
23. 2023-09-26 17:56 Dokumentas atnaujintas: Mokinių priėmimo į gimnaziją aprašas 2020 m.
24. 2023-09-26 17:56 Dokumentas atnaujintas: Mokymo sutartis (pagal vidurinio ugdymo programą)
25. 2023-09-26 17:56 Dokumentas atnaujintas: Mokymo sutartis (pagal pagrindinio ugdymo programą)
26. 2023-09-26 17:56 Dokumentas išstrintas: Mokymo sutartis (pagal vidurinio ugdymo programą)
27. 2023-09-26 17:56 Dokumentas išstrintas: Mokymo sutartis (pagal pagrindinio ugdymo programą)
28. 2023-09-26 17:55 Dokumentas sukurtas: Mokymo sutartis (pagal vidurinio ugdymo programą)
29. 2023-09-26 17:54 Dokumentas sukurtas: Mokymo sutartis (pagal pagrindinio ugdymo programą)
30. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2022 m.
31. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas
32. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Darbo apmokėjimo sistema 2022 m.
33. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Apskaitos dokumentų pasirašymo tvarka 2022 m.
34. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022 m.
35. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
36. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2016 m.
37. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2021 m.
38. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 2021 m.
39. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Mokinių turizmo renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022 m.
40. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams TA 2022 m.
41. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas 2021 m.
42. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka 2019 m.
43. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Pedagogų etikos kodeksas
44. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų pavadavimo tvarkos aprašas 2021 m.
45. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2019 m.
46. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2017 m.
47. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir kitas psichiką veik. medžiagas tvarkos aprašas 2021 m.
48. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
49. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m.
50. 2023-09-26 17:51 Dokumentas atnaujintas: Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30