Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Metodinė taryba 2017-2018 m.m.

 

Jurgita Valauskienė – metodinės tarybos pirmininkė

Irena Grinienė - menų metodinės grupės pirmininkė

Inga Sakalauskienė – socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

Jolanta Kireilytė – lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė

Aušra Virbickienė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

Asta Vėžytė – tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė

Saulius Vajega- gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas