Renginiai

Lankytojai

Mes turime 38 svečius prisijungusių

Istorija
  • Mokyklos istorija prasideda 1480 m., kada studentu Krokuvos universitete užsirašė Stanislovas Jonaitis iš Kupiškio.
  • Pirmą kartą Kupiškio parapinė mokykla minima 1678 m. klebono Jono Krukovskio sudarytoje bažnyčios inventorinėje knygoje.

1823 - 1824 metais bažnyčios žemėje pastatytas mokyklos pastatas (dabar jame veikia etnografinis muziejus), kuriame 1824 metais mokėsi 60 mokinių. 1909 metais įsteigta Kupiškio dviklasė mokykla. Jai buvo pastatytas didelis medinis pastatas (dabar Panevėžio visuomenės sveikatos centro Kupiškio filialas). Mokslas šioje mokykloje truko šešerius metus. 1917 metais buvo gautas leidimas įkurti keturių klasių progimnaziją. Lapkričio 17 dieną vyko egzaminai, kuriuos išlaikė 93 jaunuoliai. 1919 metais buvo išleista pirmoji progimnazijos laida - 17 mokinių. 1936 metais švietimo ministras leido Kupiškio progimnazijoje atidaryti penktąją klasę. 1938 metais vietoj Kupiškio progimnazijos įkuriama Kupiškio gimnazija, kurioje mokėsi 241 mokinys, dirbo 17 mokytojų. Pavasarį išleista pirmoji gimnazijos laida. 1953 metais Kupiškio vidurinei mokyklai suteiktas Vlado Rekašiaus vardas. Iki 1960- ųjų metų mokykla buvo įsikūrusi net septyniuose pastatuose. Tais pačiais metais buvo užbaigta statyti nauja mokykla (Vytauto  21)  - dabartinis Lauryno Stuokos  - Gucevičiaus gimnazijos pastatas. 1974 metais buvo pastatytas mokyklos priestatas ir 160 vietų bendrabutis. Iki 1986 metų ši mokykla buvo didžiausia rajone ir vienintelė mieste, todėl moksleiviai mokėsi dviem pamainomis. Nuo 1988-ųjų metų buvo prijungta Kupiškio vakarinė (pamaininė) vidurinė mokykla. Tai buvo suaugusiųjų klasės, o nuo 1997 - ųjų – vakarinės pamaininės klasės, kuriose mokėsi 9 - 12 klasių mokiniai. 1997 - aisiais metais konkurso būdu sudarytoms dviem devintoms klasėms buvo suteiktas gimnazinių klasių statusas. Šiose klasėse mokėsi 40 gimnazistų. 1997 - aisiais metais mokyklai suteiktas Lauryno Stuokos - Gucevičiaus vardas. Nuo 2000 – 11 - 17 mokykla tapo Kupiškio Lauryno Stuokos- Gucevičiaus gimnazija.  Gimnazija išgryninama.  2005 m. gimnazijoje nebeliko pradinių, penktų ir šeštų klasių.

Muz_0004

Parapinės mokyklos pastatas - XIX a. pradžios

liaudies klasicizmo architektūros paminklas.

Mokykla pastatyta iš lauko akmenų ir akmens

skaldos. Pastato matmenys 24x11m, jame

įrengti 3 kambariai.

Tai buvo Lankasterio sistemos parapijos mokykla,

kurioje vyresniųjų klasių mokiniai mokė jaunes-

niuoius skaityti, rašyti, skaičiuoti.

1917 metų spalio 17 dieną Kupiškio aukštes-

niojoje mokykloje, kuri  oficaliai visuose raštuose 

vadinama Kupiškio progimnazija, prasideda

pirmieji mokslo metai. Mokykloje veikia trys 

klasės, kuriose mokosi 93 mokiniai.

Pirmieji mokslo metai buvo užbaigti 1918 metų

gegužės pabaigoje ir, pagal vokiečių tvarką, 

naujus mokslo metus 1918 metų birželio 1d.

pradėjo jau 4 klasės.

Muz_0012
 

Gimnazijos kontaktai:

Raštinės Tel. Nr: 

8-459-35046      

El. paštas:

stuoka@gmail.com

Adresas:

Vytauto g. 21, LT–40115 Kupiškis.