NVSC algoritmai, kaip turi elgtis įstaigos vadovas, darbuotojai, mokiniai bei tėvai (globėjai)  ugdymo įstaigoje nustačius COVID-19 ligos atvejį.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais

„DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“

„DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“

„DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 gimnazijoje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.:

 • 1. Darbuotojai, taip pat ir pedagogai, gimnazijos patalpose privalo dėvėti apsaugines kaukes, kai neišlaikomas ne mažiau kaip 2 m atstumas nuo mokinių.
 • 2. Pašaliniai asmenys į gimnaziją neįleidžiami.
 • 3. Mokiniai (klasė, grupė) daugumos dalykų mokos atskirose klasėse.
 • 4. Mokiniai (skirtingų klasių (grupių)) į gimnaziją įeina pro atskirus įėjimus.
 • 5. Mokiniai koridoriuose dėvi apsaugines kaukes.
 • 6. 2 kartus per dieną paviršiams skirtu valikliu valomi visi dažnai liečiami paviršiai (stalviršiai, kėdžių atramos, durys, durų rėmai, elektros jungikliai, durų rankenos, laiptinės turėklai).
 • 7. Po pamokos klasėje keičiantis mokytojui, dezinfekuojama mokytojo darbo vieta.
 • 8. Kabinetuose įrengti dozatoriai rankų dezinfekcijai.
 • 9. Sporto salė valoma po kiekvienos pamokos.
 • 10. Mokytojams numatyti atskiri kabinetai pasiruošimui pamokoms ir poilsiui.
 • 11. I ir II klasėms rūbinės įrengtos šalia klasių.
 • 12. Kabinetų priemonės dezinfekuojamos kiekvieną pertrauką.
 • 13. Valgykloje per pertrauką valgo tik vieno srauto mokiniai.
 • 14. Ribojamas dalijimasis priemonėmis.
 • 15. Jei priemonėmis naudojasi keli mokiniai, po kiekvieno panaudojimo jos dezinfekuojamos.
 • 16. Mokiniams ir darbuotojams matuotis temperatūrą sveikatos priežiūros specialisto, socialinio pedagogo kabinete,
 • 17. Parengtas algoritmas (vykdomų būtinų priemonių sąrašas) kaip elgtis, jei mokiniui pasireiškia karščiavimas ar  kiti COVID 19 virusui būdingi požymiai.
 • 18. Darbuotojai įpareigoti nevykti į darbą ar palikti darbo vietą, jei pasireiškia karščiavimas (37,3oC ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymiai.

19. Mokiniai mokykliniu autobusu vežami į gimnaziją laikantis saugaus atstumo tarp vežamų mokinių ir vairuotojo.

 

Rugsėjo 1-osios šventė

 2020-2021 mokslo metai prasidėjo kiek kitaip, neįprastai.
 Moksleiviai į mokyklą rinkosi grupėmis. Pirmuosius gimnazijos direktorius, mokytojai pasitiko, pasveikino ir pakvietė į pirmąją pamoką pirmokus gimnazistus. Vėliau rinkosi nurodytu laiku kitų klasių mokiniai: antrokai, trečiokai, ketvirtokai. Visus sveikino gimnazijos direktorius V.Žilinskas, pavaduotoja Z.Sabaliauskienė, mokinių parlamento prezidentė abiturientė A.Zabukaitė. Direktorius visiems linkėjo turiningų mokslo metų, įveikti visus iššūkius. Direktoriaus pavaduotoja linkėjo būti pozityviems ir kūrybingiems. Mokinių parlamento prezidentė linkėjo pasitikėti savimi, būti drąsiems, nebijoti klysti ir mokytis iš savo klaidų, klausti, diskutuoti tiek su mokytojais, tiek vieniems su kitais, išlaisvėti, nebijoti atsiskleisti ir visada prisiminti, kad netgi nepopuliarūs sprendimai po kurio laiko tampa patys geriausi.
 Šių mokslo metų gimnazijos šūkis „Te žinios ir kūrybiškumas lemia mūsų ateitį“.

 Mokinių parlamento prezidentė A. Zabukaitė

rug2 rug1

Gintaro Stankevičiaus nuotraukos

 

Kupiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Nuoroda į pagrindinį skelbimą:

 https://www.kupiskis.lt/lt/informacija/naujienos-aktualijos/kupiskio-rajono-savivaldybe-r1mu.html

 Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu snieguole.vairiene@kupiskis.lt arba registruotu laišku iki 2020 m. lapkričio 17 d. įskaitytinai Kupiškio rajono savivaldybės administracijos specialistei Snieguolei Vairienei, Vytauto g. 2, Kupiškis, tel. (8 459) 35 513, mob. tel. 8 613 30368. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų šiame skelbime nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 Konkurso paskelbimo data – 2020 m. birželio 30 d.

 Pretendentų atrankos posėdžio data – 2020 m. gruodžio 1 d.

 Nacionalinė švietimo agentūra, skirdama vertinimo laiką, pirmenybę teikia pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas. Pateikus prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui būtina užsiregistruoti per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2020-08-05).

Projektas ,,Sveikesnis. Stipresnis. Laimingesnis“

Ministerijos logo Birželio 26 dieną 13.00 valandą Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos sporto aikštyne vyko sporto rėmimo lėšomis finansuojamo sporto projekto ,,Sveikesnis. Stipresnis. Laimingesnis'' Nr.SRF -FAV -2019- 1 -0309 lauko treniruoklių atidarymo renginys. Projektas dalinai finansuojamas SRF.

Projektas ,,Sveikesnis. Stipresnis. Laimingesnis“

Ministerijos logo Birželio 26 dieną 13.00 valandą Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos sporto aikštyne vyks sporto rėmimo lėšomis finansuojamo sporto projekto ,,Sveikesnis. Stipresnis. Laimingesnis'' Nr. SRF -FAV -2019 -1 -0309 treniruoklių (11 vnt.) aikštyno atidarymas. Visi norintys bus instruktuojami ir mokomi, kaip taisyklingai naudotis treniruokliais.
 Kviečiame atvykti visus norinčius ir aktyviai dalyvauti treniruoklių aikštyno atidarymo renginyje.

Projekto administratorius, gimnazijos ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius