Paminėta Laisvės gynėjų diena

2018-01-18

 Sausio 11 dieną keturiasdešimt aštuonių gimnazistų grupė vyko į Vilnių. Gimnazistai su juos lydėjusiais mokytojais aplankė Laisvės gynėjų kapus Antakalnio kapinėse, uždegė atminimo žvakutes prie televizijos bokšto, dalyvavo teminėje pamokoje - ekskursijoje po LRT.

pradziai

Knygų Kalėdos

2018-01-09

 Su Kalėdiniu laikotarpiu baigėsi ir akcija ,,Knygų Kalėdos”. Šiemet mūsų gimnazijos bibliotekai padovanota 60 naujų knygų. 28 knygas bibliotekai padovanojo mūsų gimnazijos bendruomenės nariai: G. Naikauskaitė, IIIb kl., O. Šimonytė, IIId kl, I-II-III klasių gimnazistai, 10 mokytojų, vienas techninis darbuotojas.

Mokytojai mokosi

2018-01-05

 Gruodžio 28 d. gimnazijos pedagoginė bendruomenė dalyvavo seminare ,,Šiuolaikinė pamoka: iššūkiai ir galimybės“, kurio metu analizavo kompetencijų, mokinių mokymosi savivaldumo, reflektavimo įgūdžių ugdymą(si) organizuojant šiuolaikinės pamokos bruožus atitinkančią pamoką. Seminaro programos įgyvendinimą inicijavo gimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė J. Valauskienė. Šiandieninėmis mokymosi organizavimo aktualijomis bei praktine gerąja patirtimi dalinosi mokytojai N. Mikšienė, A. Vėžytė, I. Sakalauskienė, A. Virbickienė, R. Šlekienė, S. Vajega. Taikydami seminare įgytas žinias, seminaro dalyviai stebėjo pamoką, kurią vertino pagal šiuolaikinės pamokos kokybės kriterijus.

Audrius

 Evaldas

Kalėdinis krepšinio turnyras

2017-12-29

 Gruodžio 21d. gimnazijos sporto salėje vyko Kalėdinis krepšinio turnyras 3 prieš 3. Dalyvauti turnyre užsiregistravo 12 komandų. Jos buvo suskirstytos į dvi grupes: I–II klasių grupė (7 komandos) ir III–IV klasių grupė (5 komandos).Visi

Stipriausio gimnazisto rinkimai

2017-12-28

 Gruodžio 20-ąją pirmąkart 100-o metų gimnazijos istorijoje vyko Stipriausio gimnazisto rinkimai. Renginio organizatorių tikslas buvo rungtynių metu surinkti lėšų sporto aikštelės (buvusio teniso korto) atnaujinimui.

stipriausi