Miškininkai „Girinukai“

Programos vadovė: Asta Merkienė

Programos tikslas: ugdyti gebėjimą pažinti, saugoti ir globoti mišką, jo augaliją ir gyvūniją. Ugdyti ekologinę kultūrą, pilietiškumą, savarankiškumą saugant, prižiūrint ir atkuriant mišką, globojant jo fauną ir florą.

Uždaviniai:

 • pritaikyti žinias rūpinantis mišku ir jo gyventojais.
 • organizuoti ir dalyvauti įvairiose gamtos mylėtojų ir puoselėtuoju renginiuose.
 • ugdyti atsakingą ir gamtą mylinčią jaunąją kartą.

Būrelio nariai dalyvauja organizuojamuose konkursuose „Gražiausia rudens akimirka“, „Žiemos pėdsakas“, „Kalėdinė gerumo šviesa“. Dalyvaujame akcijoje „Mes rūšiuojam“ taip ugdome atsakingą ir gamtą mylinčią bendruomenę. Rudenį dalyvavome išvykoje į Šimonių girią kartu su kitais rajono miškininkų būreliais. Lapkričio 30 d. vyko bendros interaktyvios pamokos, kurių metu pateikti naudingi pranešimai apie tvarumą, miškininkystę, gyvūnus, fotografiją bei ornitologiją.

Pirmų ir antrų klasių gimnazistai dalyvavo nuotoliniame susitikime su gamtininku, fotografu Mariumi Čepuliu. Jis vedė užsiėmimą tema ,,Miško gyvūnai ir jų fotografija". Užsiėmimo metu Marius Čepulis supažindino su gamtininko, fotografo profesija, vaizdžiai pristatė Lietuvoje gyvenančią gyvūnų įvairovę, fotografijos ypatumus.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30