Mokinių parlamentas

Mokinių parlamento sudėtis 2022–2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

1. Emilis Kairys

IV b kl.

Prezidentas
2. Povilas Uckus IV b kl. Pirmininkas
3. Emilija Lučinskaitė

I a kl.

Narė

4. Tomas Mikalavičius I a kl.

Narys

5. Rusnė Ribakovaitė I b kl.

Narė

6. Ugnė Zlatkutė I b kl.

Narė

7. Elija Petuchovaitė I c kl.

Narė

8. Gabija Juodinytė I c kl.

 Narė

9. Tomas Urbanovičius II a kl. Narys
10. Austėja Liubertaitė II b kl.

Narė

11. Brigita Aleliūnaitė

II b kl.

Narė

12. Donata Šidlauskaitė II b kl.

Narė

13. Austėja Virbickaitė II c kl.

Narė

14. Eiviltė Paukštytė II c kl.

Narė

15. Mindaugas Juknys II c kl. Narys
16. Adrija Ramanauskaitė II d kl. Narė
17. Austėja Dovydėnaitė II d kl. Narė
18. Fausta Balčiūnaitė III a Narė
19. Martyna Griciutė III a Narė
20. Agnė Matusevičiūtė III b Narė
21. Eglė Gurklytė III b Narė
22. Augustė Strumskytė III c Narė
23. Viltė Jakubkaitė III c Narė
24. Akvilė Mažutytė III d Narė
25. Geistautė Valmaitė III d Narė
26. Elinga Belovaitė III d Narė
27. Ernestas Chmeliauskas IV a Narys
28. Evelina Burokaitė IV c Narė
29. Eglė Jasiūnaitė IV d Narė
30. Kamilė Čepaitė IV d Narė
31. Laurynas Kibas IV d Narys
32. Aušra Virbickienė Kuratorė  

Mokinių parlamento funkcijos

 • Inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas.
 • Teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos.
 • dalyvauja rengiant Mokyklos veiklų reglamentuojančius dokumentus, ugdymo planus, programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo.
 • Svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius i Mokyklos tarybą.
 • Inicijuoja projektus, programas jaunimo užimtumo klausimais.
 • Už savo veiklą atsiskaito visuotiniame mokinių susirinkime vieną kartą per mokslo metus.
 • Mokinių parlamento narių skaičius - po 2 klasės mokinių susirinkime išrinktus mokinius deleguoja kiekviena klasė.
 • Mokinių parlamento nario kadencija 2 metai.
 • Parlamento nario kadencijai nutrūkus pirma laiko klasė į parlamentą deleguoja kitą mokinį.

Dokumentai

Mokinių pralamentas Atnaujinta Dydis
Mokinių parlamento nuostatai 2023 m. 2023-04-04 01:46:40 173.78 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30