Ugdymo organizavimas

Ugdymo proceso organizavimas

 1. Ugdymo organizavimas I–IV Gimnazijos klasėse:
  1. 2022–2023 mokslo metai.
  2. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.
  3. Ugdymo proceso trukmė I–II klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, III klasės mokiniams – 180 ugdymo dienos, IV klasės mokiniams – 170 ugdymo dienos.
  4. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:
Atostogos Data

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Ugdymo procesas skirstomas į pusmečius. Pirmasis pusmetis I–IV klasėms - rugsėjo 1 d.– sausio 20 d. Antrasis pusmetis sausio 23 d.– birželio 15 d. I–III klasėms, sausio 22 d.– gegužės 25 d. IV klasėms.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30