Vynmedžio šakelės kuopos moksleiviai ateitininkai

Programos vadovė Rasa Šlekienė

Ateitininkai  -  pasaulėžiūrinė, asmenybės ugdymosi organizacija, jungianti lietuvių kilmės (Lietuvos, Amerikos, Australijos, Airijos ) katalikiškąjį jaunimą ir sendraugius - mokslą baigusius organizacijos narius.

Tikslai ir uždaviniai:

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ateitininkų - Lietuvos ateitininkų federacijos, Moksleivių ateitininkų sąjungos dalies tikslas - katalikiškos, harmoningos, stiprios jaunimo asmenybės, turinčios išlavintą kūną ir dvasią, gebančios harmoningai gyventi, spręsti konfliktus, problemas, kurti,  kūrybingai lyderiauti savo stiprybėmis ugdymasis.

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ateitininkų uždaviniai: akademijose, kursuose, stovyklose, kuopų veikloje ugdytis gyvą bei veiksmingą katalikų tikėjimą, diegti ir stiprinti aukštesniąsias vertybes,  sąmoningą savo Tėvynės bei artimo meilę, žadinti nuolatinį žinių troškimą bei kūrybiškumą. Paskaitose, diskusijose, įvairiuose užsiėmimuose gilintis į šiandien rūpimas bei aktualias temas, lavinti  gebėjimą logiškai ir kritiškai mąstyti, laisvai ir aiškiai reikšti savo mintis. Kelionėse, šventėse, žaidimuose mokytis bendrauti ir bendradarbiauti, atskleisti ir ugdyti savo gabumus. Augti drąsiomis, harmoningomis, brandžiomis, įvairiapusiškomis, veikliomis asmenybėmis, galinčiomis ateityje aktyviai dalyvauti visuomeniniame, kultūriniame, šeimos bei religiniame gyvenime.

Svarbiausios veiklos, renginiai, laimėjimai: dalis mokinių atliko darbus, dalyvavo konkurse ir buvo pakviesti į respublikinę Moksleivių ateitininkų rudens akademiją Ignalinoje, Respublikinę moksleivių ateitininkų žiemos akademiją Vilniuje ir ten garbingai reprezentavo gimnaziją. Dalyvavome Panevėžio krašto ateitininkų sąskrydyje – Kristaus Karaliaus šventėje Panevėžyje, ruošiamės su patriotinėmis dainomis vykti į jaunimo Šv. Mišias, iškilmingą vėliavos pakėlimą Panevėžio miesto aikštėje, šventinį ateitininkų sąskrydį Panevėžio M. Karkos mokykloje vasario 16 d.

Ateitininkų Kuopos dvasinis tėvas – kun. Mindaugas Kučinskas. Lietuvos moksleivių ateitininkų dvasinis tėvas – kun. Domingo Avellaneda IVE .

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje veikianti Vynmedžio šakelės kuopa yra registruota Lietuvos kuopų žemėlapyje: https://www.google.com/maps/d/viewer?fbclid=IwAR0MrFM5s8M2s-mrA_OJylq7N902wMYdgsgobnW18HJfmFtQNFcRDfGMw9I&mid=1RVjLwW03sbohOb5Ly3pmDrvU10tQv5zy&ll=55.269086431868566%2C24.07523306953136&z=8

Prieduose pridedamos kelios nuotraukos iš būrelio veiklos.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30