2022 metai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Padėkos raštu apdovanoti šie asmenys:

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Sabaliauskienė –  už lyderystę telkiant  mokytojus veiksmingai įgyvendinti gimnazijos pažangos tikslus.                      

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Inga Sakalauskienė – už veiksmingą mokinių dalykinių kompetencijų ugdymą.

Kupiškio rajono savivaldybės mero padėkos raštais Mokytojo dienos proga apdovanoti šie mokytojai:

 • Aldona Bočiulytė, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – už paveikų lietuvių kalbos pasiekimų gerinimo inovacijų projekto ,,Švarraštis“ įgyvendinimą;
 •  Jolanta Kireilytė, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – už paveikų lietuvių kalbos pasiekimų gerinimo inovacijų projekto ,,Švarraštis“ įgyvendinimą;
 • Nida Mikšienė, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – už paveikų lietuvių kalbos pasiekimų gerinimo inovacijų projekto ,,Švarraštis“ įgyvendinimą;
 • Zita Navarskaitė, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – už paveikų lietuvių kalbos pasiekimų gerinimo inovacijų projekto ,,Švarraštis“ įgyvendinimą;
 • Danutė Zulonaitė, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – už paveikų lietuvių kalbos pasiekimų gerinimo inovacijų projekto ,,Švarraštis“ įgyvendinimą;
 • Audronė Lapeikienė, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos matematikos vyresnioji mokytoja – už paveikią ugdytinių įtrauktį, siekiant kiekvieno pažangos ir pasiekimų ūgties.

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus padėkomis apdovanoti gimnazijos 105 metų sukakties proga šie asmenys:

 • Jolanta Glemžienė, raštinės vedėja – už veiklos kultūros ir pokyčių raišką;
 • Audronė Matuzevičienė, socialinė pedagogė – už veiksmingą projektinę veiklą;
 •  Milda Navadvarskienė, valytoja – už pagalbą kuriant saugią emocinę aplinką;
 • Stanislava Kontautienė, valytoja – už pasitikimo kultūros puoselėjimą;
 • Linas Pateckas, kiemsargis – už atsakingą rūpinimąsi gimnazijos aplinka;
 • Gintaras Stankevičius, kompiuterių sistemų specialistas – už tvarią lyderystę rūpinantis gimnazijos informaciniais ištekliais;
 • Violeta Urbelienė, mokytoja – už gimnazijos narių bendruomeniškumo jausmo stiprinimą;
 • Gitana Vaičiutė, mokytoja – už išradingumą ir subtilumą kuriant šventinę nuotaiką;
 • Kristina Vainienė, psichologė – už saugios emocinės aplinkos stiprinimą;
 • Vitalija Vainiūnienė, raštvedė – už tvarų gebėjimą padėti visiems ir visada;
 • Donatas Vilkas, mokytojas – už gimnazijos narių bendruomeniškumo jausmo stiprinimą;
 • Aušra Virbickienė, mokytoja – už veiksmingą mokinių pilietinės galios stiprinimą;
 • Irma Vyšniauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – už paveikų ugdymo inovacijų projektų koordinavimą;
 • Lena Zinienė, mokytoja – už išradingumą ir subtilumą kuriant šventinę nuotaiką;
 • Danutė Zulonaitė, mokytoja – už gimnazijos narių bendruomeniškumo jausmo stiprinimą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30