Mokytojai mokosi

2018-01-05

 Gruodžio 28 d. gimnazijos pedagoginė bendruomenė dalyvavo seminare ,,Šiuolaikinė pamoka: iššūkiai ir galimybės“, kurio metu analizavo kompetencijų, mokinių mokymosi savivaldumo, reflektavimo įgūdžių ugdymą(si) organizuojant šiuolaikinės pamokos bruožus atitinkančią pamoką. Seminaro programos įgyvendinimą inicijavo gimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė J. Valauskienė. Šiandieninėmis mokymosi organizavimo aktualijomis bei praktine gerąja patirtimi dalinosi mokytojai N. Mikšienė, A. Vėžytė, I. Sakalauskienė, A. Virbickienė, R. Šlekienė, S. Vajega. Taikydami seminare įgytas žinias, seminaro dalyviai stebėjo pamoką, kurią vertino pagal šiuolaikinės pamokos kokybės kriterijus.

Audrius

 Evaldas

Kalėdinis krepšinio turnyras

2017-12-29

 Gruodžio 21d. gimnazijos sporto salėje vyko Kalėdinis krepšinio turnyras 3 prieš 3. Dalyvauti turnyre užsiregistravo 12 komandų. Jos buvo suskirstytos į dvi grupes: I–II klasių grupė (7 komandos) ir III–IV klasių grupė (5 komandos).Visi

Stipriausio gimnazisto rinkimai

2017-12-28

 Gruodžio 20-ąją pirmąkart 100-o metų gimnazijos istorijoje vyko Stipriausio gimnazisto rinkimai. Renginio organizatorių tikslas buvo rungtynių metu surinkti lėšų sporto aikštelės (buvusio teniso korto) atnaujinimui.

stipriausi

Paskaita apie savanorystę

2017-12-28

 Gruodžio 13d. II – III klasių gimnazistams paskaitą skaitė socialinio suflerio projektų vadovė, programos kokybės vadovė Milda Lukoševičiūtė. Lektorė mokinius supažindino su savanoriška veikla, jos vaidmeniu visuomenėje ir žmogaus gyvenime. Gimnazistai diskutavo, kodėl savanoriauti yra gerai, kas kelia problemų. Mokėsi, kaip atskirti savanorišką veiklą nuo išnaudojimo, sužinojo, kur, kaip, kiek galima savanoriauti ir kokios veiklos galimybės.
 Paskaita parengta pagal Jaunimo reikalų departamento prie SADM ir Ugdymo plėtotės centro parengtas rekomendacijas.

A. Matuzevičienė, socialinė pedagogė

Rugilės sėkmė

2017-12-28

 Gruodžio 9-11 dienomis Vilniuje vyko individualių debatų finalas. Debatų tema ,,Kaip nepasiklysti melagingų naujienų pasaulyje".

Sirvydyte