Kalėdinių puokščių konkursas

 „Kalėdos – žodžių žodis, pasaulis septyniose raidėse, tebegyvenąs su laikraščio pirmajame puslapyje nupieštomis žaliomis žvakutėmis, prakartėle, piemenimis ir į Betliejų vedančia žvaigžde, neatsiejamai surištas su laukimo išsipildymu, balta staltiese apdengtu stalu, Kūčių valgių liekanomis ir sunkiai įkandamais rudais meduoliais lentynoje. Ir su mūsų visų niekuo nepakeičiamu, su niekuo nepalyginamu ir neaprėpiamu džiaugsmu. Su užpustytu keliu nuo kalno, kuriuo aš į vakarą klampoju žemyn ir paskui einu užšalusia upe, kurioje po ledu plaukioja tylios žuvys.“ (Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas)

 Belaukdami Kalėdų gruodžio mėnesį mokiniai papuošė gimnazijos kabinetus, koridorius savo darbais, kalėdinėmis puokštėmis, vainikais.
Džiaugiamės aktyviais gimnazistais, kūrusiais kalėdinę šventinę nuotaiką.
Dėkojame puokščių gamintojams: Karolinai Valmaitei (Ia), Emilijai Kavaliūnaitei (Ia), Robertai Vareikaitei (Ia), Augustai Marrero (Ia), Lukai Lipkytei (Ib), Austėjai Kaminskaitei (Ib), Mindaugui Jukniui (Ic), Eglei Kuzmaitei (Ic), Patricijai Timčenkaitei (Id), Urtei Zabarskaitei (Id), Adrijai Ramanauskaitei (Id), Brigitai Čepaitei (IIa), Lukai Janulionytei (IIb), Agnei Matusevičiūtei (IIb), Augustei Strumskytei (IIc), Smiltei Bukauskaitei (IId), Miglei Tamošiūnaitei (IId), Orintai Aleknaitei (IIIb), Andrėjai Užer (IIIc), Kamilei Čepaitei (IIId), Kotrynai Rudzinskaitei (IVf), Miškininkų būrelio nariams.

20211220 092023 20220110 105905

20220110 105914 20220110 105923

20220110 105941 20220110 113956

20220110 105911


JMB „Girinukai“vadovė Asta Merkienė