Tarptautinė mokytojų diena

 Spalio 5 dieną gimnazijoje paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Ta proga iniciatyvos ėmėsi gimnazijos mokinių parlamento nariai (jų kuratorė mokytoja A. Virbickienė) ir savo mokytojams surengė linksmą ir išradingą šventę.

 Mokytojai tapo mokiniais ir jiems vyko matematikos, fizikos, lietuvių kalbos, muzikos, kūno kultūros ir biologijos pamokos. Mokytojams pateiktos pačios įvairiausios užduotys: pasitikrinti, ar moka gimnazijos himno žodžius, ar turi taiklią ranką, ar atpažįsta muzikinius kūrinius, ar žino fizikinius dėsnius, ar skiria paukščių rūšis ir kitos.
Po ,,pamokų“ mokytojus sveikino gimnazijos direktorius V. Žilinskas. Direktorius džiaugėsi gimnazijos mokytojais – puikiais Kupiškio krašto jaunimo ugdytojais, jų pedagogine lyderyste, tikėjimu mokinių galiomis. Linkėjo sveikatos, stiprybės ir gražios profesinės šventės.
 Taip pat mokytojus sveikino policijos atstovai. Dėkojo už pagalbą dirbant su jaunimu, linkėjo nepritrūkti jėgų, entuziazmo, iniciatyvos.

Mokytoja Jolanta Kireilytė

100 2907 100 2930

100 2934 100 2981

100 2984 100 2989

Gintaro Stankevičiaus nuotraukos