I-IV klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Sveikinu Lietuvą“

 MDanielė Užkurėlytė 4klokinių darbai skirti paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.
 Mokinių darbai taip pat dalyvauja ir Kupiškio etnografijos muziejaus organizuojamame gražiausio linkėjimo savo kraštui konkurse „Būk pasveikinta, mano gimtine“.
 Mokinių kūrybiniuose darbuose - plakatuose atsispindi Lietuvos, Kupiškio krašto grožis.
 Džiugu, kad mūsų mokiniai mielai dalyvauja pilietinėse iniciatyvose.
  Ačiū Jums, mieli mokiniai!
  Sveikinu visą gimnazijos bendruomenę Vasario 16-osios proga.

Dailės mokytoja Lena Zinienė

Danielės Užkurėlytės plakatas

  

Arūnė Sabaliauskaitė domantas riauba 2a

Arūnės Sabaliauskaitės plakatas                       Martynos Griciutės plakatas

Martyna Dovidas Kirda

Domanto Riaubos plakatas                               Dovydo Kirdos plakatas

Ūla Vapšytė, 3e