Prisimename Sausio 13-ąją

 Gimnazija prisijungė prie pilietinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. ryte buvo uždegtos atminimo žvakutės   languose.

sausio 1 sausio 2 

Gintaro Stankevičiaus nuotraukos

 
 Sausio 13-oji  - Laisvės gynėjų diena. Tokiais žodžiais savo pasakojimą pradėjo pilietiškumo pagrindų pamokoje kiekvienas IId klasės mokinys. Daugelio mokinių pasakojimuose dominavo jų šeimų  prisiminimai, tos nakties įvykių dalyvių paliudijimai. Ir, žinoma, nuotraukos.  Jos perduoda nepaprastai daug informacijos. Mokiniai dalinosi savo šeimų pasakojimais: kiek tuo metu jų tėveliams buvo metų, kas iš jų šeimos tą sausio naktį buvo prie Seimo rūmų, prie Televizijos bokšto ar prie Radijo ir televizijos komiteto pastato. Kokias dainas dainavo žmonės, kokius jausmus išgyveno būdami  tą naktį Vilniuje ar laukdami artimųjų namuose. Klasės kuratorė  Janina pasakojo apie savo brolį, kuris buvo Savanoris ir gynė Seimo rūmus.
 IIb klasės mokiniai rašė laiškus Laisvės gynėjams, nuotraukose užfiksavo atminimo ženklus savo gyvenamojoje aplinkoje. 
 
Mokytoja Jolanta Kireilytė
 
 
 
Drąsieji Laisvės gynėjai!
    Rašau Jums šį laišką, nes esu sužavėta didžiule drąsa ir meile savo tėvynei. Man, paauglei, Jūs esate puikus patriotiškumo pavyzdys. Praėjo jau trisdešimt metų po to, kai Sovietų Sąjungos ginkluotosios pajėgos bandė šalyje sukelti perversmą, bet Lietuva šios dienos toli gražu nepamiršo. Kiekvienas Laisvės gynėjas yra vertas pagarbos.
    1991 m. sausio 13 d. palikę savo šeimas, namus ir darbus skubėjote į Vilnių. Portalo „Genocid.lt“ duomenimis, į sostinę susirinko apie 100 tūkst. lietuvių. Šie skaičiai mane labai stebina! Niekada nesu regėjusi tiek daug tautiečių vienoje vietoje. Šiek tiek gaila, kad man neteko to pamatyti. Noriu tikėti, kad neateis toks laikas,  kada vėl reikės susikibti už rankų ir stoti prieš savo šaliai iškilusį pavojų.  Gindami tėvynę ir laisvę Jūs ne tik aukojote savo laiką, bet ir labai smarkiai rizikavote. Besisukantys tankų vikšrai ir automatai anaiptol neišgąsdino. Jūs susibūrėte prie Televizijos bokšto, Parlamento pastato ir drąsiai stovėjote visą naktį. „Delfi.lt“ portale skaičiau, kad apie 600 žmonių buvo sužeisti, o žuvo net 14. Skaudu, kad taikūs, neginkluoti piliečiai turėjo žūti, bet tokia tuo metu buvo laisvės kaina. Pritariu poeto  Just. Marcinkevičiaus mintims, kad šią dieną Lietuva iš mažos vėl tapo didele. Per šią kovą lietuviai sutvirtėjo, o tos nakties aukos padeda geriau suprasti ir branginti laisvę bei teisingumą. Kai pirmą kartą pamačiau kadrus iš Sausio 13-osios, mane persmelkė ir baimė, ir didžiulė pagarba. Manau, kad ta naktis yra viena iš reikšmingiausių šalies istorijoje, nes būtent lietuviai įrodė, kad yra viena galinga, laisva ir ryžtinga tauta.
  Visuomet su pagarba žiūrėsiu į Jus, laisvės gynėjai. Jauniems žmonėms esate pavyzdys ir viltis, kad vienybe galima nugalėti viską. Ši data dar ilgai skambės ateinančių kartų lūpose. Šią kovą kasmet minime ir tikiuosi, kad dar ilgai minėsime. Mes Jūsų nepamiršom!
 
Pagarbiai
Orinta Aleknaitė, IIb klasės mokinė