Pirmokų gimnazistų Imatrikuliacija

 Šiais mokslo metais antrų klasių gimnazistai jau nuo rugsėjo pradžios galvojo, kaip, esant tokiai situacijai dėl Covid -19, pasirengti pirmokų gimnazistų Imatrikuliacijai.

 Svabu buvo išlaikyti tradicijas. Buvo nuspręsta kreiptis pagalbos į mokytojus dalykininkus, nes tik jie gali vaikščioti po gimnaziją. Taigi, visą rugsėjį pirmokai, padedami muzikos mokytojos Astos Remeikienės, mokėsi gimnazijos himno žodžius ir mokėsi jį giedoti. Spalio antrąją savaitę pirmų klasių moksleiviai kartu su kūno kultūros mokytojais, kuriems geranoriškai talkino mokytojas Donatas Vilkas, aplankė pastatus, kur anksčiau buvo mokykla, susipažino su mokyklos istorija. 

 Antrokai gimnazistai ruošėsi spalio 15 dienai: IIa klasės mokinė Gabrielė K. kūrė iškilmingo sveikinimo prie Lauryno Stuokos – Gucevičiaus paminklo tekstą, Emilis K. (IIb kl.) ir Silvija M. (IId kl.) prisiminė raiškiojo skaitymo įgūdžius. Jie repetavo priesaikos žodžius. Kiekviena antrokų klasė, susiskirsčiusi grupelėmis pagal temas, rengė viktorinos „Ką žinai apie gimnaziją“ klausimus pirmokų klasėms. Dar kiti antrų klasių mokiniai pateiktiems viktorinos klausimams rengė skaidres, kurias perdavė mokytojams dalykininkams.
 Spalio 15 d. įvyko šventė. Kiekviena pirmokų klasė, lydima mokytojo dalykininko, aplankė Lauryno Stuokos-Gucevičiaus paminklą. Prie paminklo juos sveikino antrokai, gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas, direktoriaus pavaduotoja Zita Sabaliauskienė. Pirmokai gimnazistai iškilmingai prisiekė, giedojo gimnazijos himną, padėjo gėlių prie paminklo. Po to grįžo į klases ir dalyvaudami viktorinoje prisiminė gimnazijos istoriją, asmenybę, kurios vardu pavadinta gimnazija, pasitikrino, ką žino apie gimnazijos šiandieną.
 Antrokai gimnazistai dėkoja gimnazijos direktoriui Virgilijai Žilinskui, direktoriaus pavaduotojai Zitai Sabaliauskienei, mokytojams Ingridai Tuskienei, Ritai Grigaliūnienei, Irenai Grinienei, Donatui Vilkui, Astai Remeikienei, Lenai Zinienei, Gitanai Vaičiutei, Evaldui Bagdonavičiui už pagalbą organizuojant šventę.

Antrokų vardu - kuratorė Janina Vildžiūnienė

20201015 101036 20201015 111633

20201015 080441 Gintaro Stankevičiaus nuotraukos