Jaunimo susitikimas su popiežiumi Pranciškumi

 Rugsėjo 22 dieną dvidešimt penki Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazistai, lydimi mokytojų Jolantos Kireilytės, Astos Remeikienės, Rasos Šlekienės, Donato Vilko, kartu su Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos, Alizavos, Skapiškio pagrindinių mokyklų mokiniais ir mokytojais vyko į jaunimo susitikimą su popiežiumi Pranciškumi. 

Visi 2 Gimn Viln rugs 22 3
 Ši išvyka – neeilinė, naudinga patirtis. Laukdami popiežiaus, įvairiaspalvėje daugiatūkstantinio jaunimo erdvėje dalinomės bendryste su jaunimu iš įvairiausių Lietuvos kampelių, netgi užsienio. Edukacinėje programoje prisiminėme Lietuvos istoriją, koncerte klausėmės prasmingų tekstų, tikrų, gyvenimiškų jaunimo pasakojimų. Matėme, kaip bendram tikslui panaudojamos išmaniosios technologijos: didžiuliai monitoriai pateikdavo tiesioginę informaciją. Galėjome matyti ne tik sceną, bet kartu interaktyviai dalyvauti popiežiaus Pranciškaus sutikime Vilniaus Oro uoste, matyti jo vizito prezidentūroje akimirkas, kartu melstis jo apsilankymo Aušros vartų koplyčioje metu, sekti kelionę sausakimšose Vilniaus gatvėse.

Atvykęs į Katedros aikštę, Popiežius Pranciškus sveikino jaunimą, asmeniškai laimino visus susirinkusius. Popiežius Pranciškus dėkojo už atvirumą, pastangas įsiklausyti, drąsą siekti tikros gyvenimo laimės. „Jūsų gyvenimas – tai ne teatro spektaklis. Jis realus, konkretus, kaip ir kiekvieno iš mūsų, esančių čia, šioje gražioje aikštėje, kurią juosia dvi upės. Ir, kas žino, gal visa tai padės mums dar kartą permąstyti jūsų gyvenimo istorijas ir jose atrasti Dievo žingsnius... Nes Dievas nuolat vaikščioja po mūsų gyvenimą“, – sakė popiežius.
 Kalbėdamas popiežius Pranciškus prisiminė nelengvą Lietuvos patirtį: sunaikintą Katedrą, ilgalaikes represijas, baimę, sunkią kovą dėl laisvės. „Jūs, kaip ir ši Arkikatedra, esate patyrę situacijų, kurios jus visiškai sužlugdė, išgyvenę gaisrų, po kurių atrodė, kad nepajėgsite pakilti. Ši šventovė ne kartą buvo praryta liepsnų, sugriauta, ir vis dėlto visada atsirasdavo žmonių, kurie ryždavosi ją atstatyti iš naujo, kurie nepasiduodavo sunkumams, nenuleisdavo rankų“, – sakė popiežius.
 Popiežius Pranciškus skatino atsisakyti individualizmo, kuris daro mus egocentriškus, besirūpinančius tik savo įvaizdžiu ir gerove: „Siekite šventumo pradėdami nuo susitikimo ir bendrystės su kitais žmonėmis, būkite dėmesingi jų vargams. Mūsų tikroji tapatybė yra susijusi su priklausymu tautai. Joje yra įleidusi šaknis mūsų tapatybė, mes nesame žmonės be šaknų.“

 Popiežius skatino veiklų gyvenimo būdą, o giesmę, maldą, Švento Rašto skaitymą, pagalbą vargstantiems, bendrystę įvardino kaip galingus Viešpaties duotus ginklus.
 Taip pat popiežius kalbėjo apie nenuspėjamą laiko tėkmę. Pasak jo, gyvenimas – nuolatinis ėjimas, todėl kreipėsi į jaunimą, skatindamas nepasimesti painiame gyvenimo kelyje. „Jei gyvenimas būtų teatro spektaklis arba videožaidimas, jis būtų tiksliai apibrėžtas laike, turėtų pradžią ir pabaigą, kai nusileidžia uždanga arba kas nors laimi žaidimo partiją. Bet gyvenimo laikas matuojamas kitaip. Jis suderintas su Dievo širdies ritmu. Kartais yra paskubama, kartais vėluojama, išbandomi ir išmėginami keliai, vyksta pokyčiai... Atrodo, jog neryžtingumas kyla iš baimės, kad tuoj nusileis uždanga arba kad chronometras mus išmes iš žaidimo, neleis pakilti į aukštesnį jo lygį. Susitikimas su Kristumi, su Jo Žodžiu, su Eucharistija mums primena, kad neturi reikšmės priešininko stiprumas, nesvarbu, ar laimi Kauno „Žalgiris“, ar Vilniaus „Rytas“, nesvarbu rezultatas, svarbu, kad Viešpats yra su mumis“, – sakė popiežius.

 Popiežius ragino nepasiduoti nevilčiai, neužsidaryti savo liūdesy ar egoizme, nepasiduoti populiariosios masinės kultūros industrijai – ieškoti tobulėjimo, autentiškumo. „Gyvenimas – tai nuolatinis ėjimas, ieškant teisingos krypties, nebijant sugrįžti atgal, jei suklydau. Labai pavojinga keliavimą į tikslą supainioti su labirintu, kai tuščiai einama ratais per gyvenimą, sukantis aplink save, nepatenkant į kelią, kuris veda pirmyn. Nesileiskite įviliojami į labirintą, iš kurio sunku išeiti, bet būkite pirmyn keliaujantis jaunimas“, – pabrėžė popiežius.
Popiežiaus Pranciškaus asmenybė, susitikimo aikštėje žinia, sutikti žmonės, nuotaika, nuoširdūs pokalbiai, bendrystė sunkiai žodžiais apibūdinami, išreiškiami. Net užklupęs lietus ir vakaro nuovargis džiaugsmo neužgesino. Ši edukacinė išvyka – neeilinė, naudinga patirtis, įkvėpimas ateičiai.

Rasa Šlekienė, mokytoja

emotion Jaunimo erdvė Prie patikros punkto elėje Tik gimnazija ryšk