Imatrikuliacija

Rugsėjo 21 dieną gimnazijoje vyko pirmokų gimnazistų imatrikuliacija. Krikštynų tema „Holivudas“.


 Jog būtum tikras gimnazistas, svarbu susipažinti su mokyklos istorija. Būtent tai visos keturios pirmokų klasės ir darė nuo pat pamokų pradžios. Visų pirmų klasių atstovai lankėsi Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimtinėje Migonyse, klausėsi pasakojimo apie jo gyvenimą, nuopelnus. Kiti pirmokai susipažino su gimnazijos muziejumi, ekspozicija.
Vaikštynių po Kupiškį metu buvo lankomi senieji mokyklos pastatai, paminklinis akmuo, simbolizuojantis mokyklos pradžią šiame mieste.
 Svarbiausias šventės akcentas gimnazisto priesaikos priėmimas vyko prie Lauryno Stuokos – Gucevičiaus paminklo.

101 9315 101 9338
 Po priesaikos pats įdomiausias etapas – krikštatėvių antrokų paruoštos rungtys. Visi pirmokai turėjo pereiti tris kliūčių ruožus. Pirmame kliūčių ruože pirmokai turėjo parodyti sugebėjimus dirbti komandoje, šokinėjo per lankus, spėliojo žodžius. Antrame kliūčių ruože išbandyti pirmokų sportiniai sugebėjimai: teko šliaužti ir lįsti per barjerus, šokinėti per šokdynę, daryti pritupimus ir atsispaudimus, be rankų perduoti vienas kitam apelsiną. Trečias kliūčių ruožas – protų mūšio ruožas. Šis ruožas pirmokams buvo pats sunkiausias, nes už neteisingai atsakytą klausimą krikštatėviai jiems davė ne pačios skaniausios košės. Juk iš kontrolinio darbo gauti nepatenkinamą įvertinimą irgi nėra malonu. Kaip ir per tikras krikštynas, visi pirmokai, perėję visus tris kliūčių ruožus, buvo šlaput šlaputėliai.

101 9352 101 9357

101 9344 101 9347
 Finalinis renginys vyko gimnazijos aktų salėje. Visos pirmokų klasės prisistatė, parodė namų darbus – filmukus apie savo klasę Holivudo tema. Salė buvo papuošta žvaigždėmis, nutiestas raudonas kilimas, įspūdingiausia kėdė skirta pirmokų auklėtojai, ant scenos vieta fotografavimuisi. Linksmi renginio vedėjai, rimta antrokų vertinimo komisija, dar kelios užduotys pirmokams, nuotraukos, puiki nuotaika, direktoriaus palinkėjimas pirmokams kilti į žvaigždes, augti, tobulėti – tai renginio akcentai.

 101 9391 101 9373
 Nuo dabar pirmokai jau yra tikrų tikriausi gimnazistai.
 Visų antrokų vardu už pagalbą rengiant šią šventę norime padėkoti kuratorei Elvyrai Kavoliūnienei, mokytojai Virginijai Vaitiekūnaitei, gimnazijos direktoriui Virgilijui Žilinskui, pavaduotojai Zitai Sabaliauskienei, socialinei pedagogei Audronei Matuzevičienei bei fotografui Gintarui Stankevičiui.

Augustina Zabukaitė ir Gabrielė Bugaitė, IIc klasė