Pamoka A. J. Greimo klasėje

 ,,Šių dienų pasaulis yra pilnas reikšmių. Norėdami gyventi prasmingiau, kaskart tas reikšmes turime atskleisti ir sau jas paaiškinti“, - sako literatūrologas, semiotikos profesorius Kęstutis Nastopka. Jis vienas labiausiai pripažintų lietuvių semiotikos tyrinėtojų, tęsiantis mokslininko A. J. Greimo pradėtą mokslinį darbą – semiotikos teorijos tyrimus ir metodo taikymą literatūros, meno, mitologijos, socialinio gyvenimo tyrinėjimams.

 Balandžio 12 d. profesorius K. Nastopka gimnazijos A. J. Greimo klasėje skaitė paskaitą apie mokslininką A. J. Greimą: jo vaikystę Kupiškyje, kas padėjo formuotis būsimojo mokslininko asmenybei, pasakojo apie studijas ir darbą Prancūzijoje, mokslininko Greimo mokinius ir bendraminčius. Dalinosi prisiminimais, nes pažinojo mokslininką, profesoriaus K. Nastopkos ir mokslininko A. J. Greimo susirašinėjimas truko daugiau nei 20 metų. 

 Profesorius K. Nastopka džiaugėsi, kad A. J. Greimo idėjos, jo mokslas rado atgarsį ne tik Europoje, bet išplito po visą pasaulį. Paskaitoje dalyvavusiems mokiniams, mokytojams profesorius paaiškino, kaip reikia suprasti Greimo semiotinį kvadratą, dalinosi mintimis apie A. J. Greimo semiotinių studijų ir tyrimų centro veiklą, perspektyvas.

102 5054 102 5049