KUBO kūrybinės dirbtuvės

 2017 metų gruodžio mėn. startavo Europos Sąjungos fondų finansuojamas projektas ,,Kompleksinis matematinių kompetencijų ugdymo modelis KUBAS‘‘.
 2018 m. kovo 30 dieną visi Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ir Alizavos pagrindinės mokyklos devintokai tris valandas dalyvavo KUBO kūrybinėse dirbtuvėse.

KUBAS visi

 Pirmiausia jie turėjo išsirinkti grupės darbo koordinatorių - ,,Pilies valdytoją“, kuris paskirstė darbus. Buvo pateiktos priemonės, iš kurių grupė turėjo sukonstruoti ,,Lietuvos 100-ečio‘‘ pilį su uždaru, ,,apgyvendintu‘‘ ir ,,apželdintu‘‘ kiemu, ne mažiau kaip vieneriais vartais, dviem bokštais ir užimančią kuo didesnį plotą. Pilies ,,statybai‘‘ mokiniai turėjo panaudoti ne mažiau kaip keturis stačiakampius gretasienius, keturis kubus, keturis kūgius, keturis ritinius, dvi trikampes piramides, dvi trikampes prizmes.
 Visos grupės gavo užduotį suplanuoti, kaip turėtų atrodyti jų pilis, kokių erdvinių kūnų reikės jos ,,statybai‘‘, pagaminti ir sukonstruoti pilį, ,,įrengti‘‘ vidinį kiemą, sukurti savo pilies legendą ir pasiruošti pristatymui.

KUBAS pilis 101 8849  101 8857  101 8860  
 Stebėjusi visas auklėtinių veiklas kūrybinių dirbtuvių metu galiu teigti, kad grupės darbavosi labai gerai, neprireikė net matematikos mokytojų konsultacijų, visi mokiniai atsakingai vykdė savo pareigas, padėjo vieni kitiems ir siekė bendro tikslo. Darbų pristatymai ir refleksija vyko gimnazijos aktų salėje. Visų keturių grupių ,,Lietuvos 100-ečio‘‘ pilys atrodė įspūdingos, o sukurtos legendos dar kartą įrodė, kad jauni žmonės yra kūrybiški, išradingi ir tolerantiški. Gimnazistai ir Alizavos pagrindinės mokyklos devintokai suprato, kad matematika ne tik mokslas, tiriantis struktūrų, kitimų ir erdvių modelius, kad tai ne tik aritmetika, algebra, geometrija ir trigonometrija, bet ji gali būti įdomi, universali, lengvai pritaikoma. Matematika – tai žavesys ir tiesa.
 Visų pirmokų vardu dėkoju matematikos mokytojams, suteikusiems galimybę dalyvauti netradicinėse matematikos pamokose ir patirti pažinimo ir sėkmės jausmą.

Kupiškio Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazijos pirmų klasių kuratorė Elvyra Kavoliūnienė