Mokytojai mokosi

2018-01-05

 Gruodžio 28 d. gimnazijos pedagoginė bendruomenė dalyvavo seminare ,,Šiuolaikinė pamoka: iššūkiai ir galimybės“, kurio metu analizavo kompetencijų, mokinių mokymosi savivaldumo, reflektavimo įgūdžių ugdymą(si) organizuojant šiuolaikinės pamokos bruožus atitinkančią pamoką. Seminaro programos įgyvendinimą inicijavo gimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė J. Valauskienė. Šiandieninėmis mokymosi organizavimo aktualijomis bei praktine gerąja patirtimi dalinosi mokytojai N. Mikšienė, A. Vėžytė, I. Sakalauskienė, A. Virbickienė, R. Šlekienė, S. Vajega. Taikydami seminare įgytas žinias, seminaro dalyviai stebėjo pamoką, kurią vertino pagal šiuolaikinės pamokos kokybės kriterijus.

Audrius

 Evaldas