Ateitis gimsta dabar

2017-11-17

 Gimnazijos 100 metų jubiliejaus renginiai lapkričio 17d. prasidėjo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje. Buvo aukojamos šv. Mišios už dabartinę gimnazijos bendruomenę ir už iškeliavusius į amžinybę žmones. Dekanas M. Kučinskas pasveikino visus buvusius ir esančius šios gimnazijos mokinius, dirbusius ir dirbančius mokytojus, visus darbuotojus. Jis mokyklą palygino su pavasariu, šviesa, linkėjo nuolat augti ir sėkmingai auginti.

 Po šv. Mišių šventės dalyviai, įvairių laidų atstovai iškilminga eisena patraukė į savąją ALMA MATER.

Eisena m21

  Itin svarbiu jubiliejaus akcentu tapo gimnazijos kieme atidengtas Lauryno Stuokos-Gucevičiaus paminklas. Čia jis perkeltas iš pradėtos rekonstruoti centrinės miesto aikštės. Lietus nesutrukdė iškilmingai paminėti šį įvykį: Lauryno Stuokos- Gucevičiaus paminklą gimnazistai papuošė laurų vainiku, mokyklos bendruomenė ir renginio svečiai sugiedojo Lietuvos Valstybės himną, vėliau gimnazijos direktorius V. Žilinskas savo kalboje pasidžiaugė šiuo ypatingu momentu. Garbingoje vietoje iškilęs paminklas, tikimės, ilgai puoš gimnazijos kiemą ir primins, kokio iškilaus žmogaus pavardė puošia mūsų gimnazijos vardą.

  Prie gimnazijos buvo pasodintas ir šimtmečiui skirtas ąžuoliukas. Jį jubiliejaus proga padovanojo miškininkas, gamtos žinovas Vidmantas Markevičius. Jis buvęs šios gimnazijos mokinys, XIV laidos abiturientas.

Garbės galerija

 Lapkričio 17 dieną atidaryta Garbės galerija. Šios Garbės galerijos idėja gimė įgyvendinant ,,Mokinių garbės galerijos“ idėją. Artėjant gimnazijos šimtmečio jubiliejui jos narių gretos gerokai padidėjo. Šiuo metu Garbės galerijoje yra 68 buvę gimnazijos mokiniai, savo pasiekimais įvairiose gyvenimo srityse nusipelnę ne tik gimtinei, bet ir garsinę ar tebegarsinantys Lietuvą. Tarp jų yra įvairių kartų buvusių gimnazistų pavardės. Tai Petras Babickas, Jonas Balys, Algirdas Julius Greimas, Vilius Bartulis, Felicija Jakutytė, Povilas Zulonas, Eduardas Jurėnas, Arimantas Dumčius, Genovaitė Dručkutė, Klementina Vosylytė, Valdemaras Kukulas, Mantas Gimžauskas, Jonas Prapiestis, Aušrelė Jonušytė, Mantas Vaitiekūnas, Ligita Kondrotaitė ir kt. Galeriją visada galima bus papildyti.

Mokytojų galerija

 Gimnazijos Šimtmečio proga atdaryta ir gimnazijos kūrimosi bei Mokytojų galerija. Menišką stendo rėmą iš metalo sukūrė tautodailininkas Gintas Vaitonis. Ekspozicijose pateikta gimnazijos kūrimosi istorija per visą šimtą metų, sudėtos visų buvusių gimnazijos pastatų nuotraukos, paminėti visi 662 per šimtą metų gimnazijoje dirbę ir dirbantys mokytojai.

Gimnazijos istoriją reprezentuojanti knyga ,,Šaknimis į žemę, šakomis į dangų”

 Prieš dešimt metų pradėta išskirtinė tradicija – gimnazijos istoriją įamžinti sukaktims dedikuotuose leidiniuose. Minint ankstesnes gimnazijos sukaktis, joms skirtose knygose ,,Mes tęsiame!..“ bei ,,Augam, tobulėjam“ įamžinti gimnazijai reikšmingiausi įvykiai, pasiekimai, svarbiausios istorijos ir veiklos datos, žmonės.
 Pasitinkant gimnazijos šimto metų sukaktį išleista knyga ,,Šaknimis į žemę, šakomis į dangų“. Į šią knygą sudėti patys svarbiausi gimnazijos istorijos faktai, paminėti visi dirbę ir dirbantys mokytojai, pateikti gimnazijos Garbės galerijos narių prisiminimai, primintos garbingiausių svečių lankymosi gimnazijoje akimirkos, pateikti buvusių direktorių ir direktorių pavaduotojų prisiminimai, publikuoti buvusių mokinių laiškai gimnazijai, apžvelgti abiturientų laidų pasiekimai, pasidžiaugta mokytojų sėkmės ir lyderystės pripažinimo ženklais, pateiktos pastarųjų penkerių metų dalyvavimo reikšmingiausiuose projektuose akimirkos bei svarbiausi gimnazijos veiklos rezultatai.
 Knyga ,,Šaknimis į žemę, šakomis į dangų“, kaip ir ankstesnieji leidiniai, yra nuoširdžios pagarbos ir padėkos ženklas gimnazijos istoriją nuo 1917 iki 2017 metų kūrusiems, tradicijas puoselėjusiems, gimnazijos kultūrą stiprinusiems bei jos vardą garsinusiems mokytojams, mokiniams bei gimnazijos bičiuliams.
 Knyga pristatyta lapkričio 17d. Knygos pristatyme dalyvavo gimnazijos bendruomenė, gausus būrys svečių, buvę mokiniai.

Algirdo Juliaus Greimo klasė

 Algirdas Julius Greimas vienas žinomiausių XXa. lietuvių mokslininkų pasaulyje, lingvistas, semiotikas, mitologijos tyrinėtojas, eseistas.
 Minint mokslininko 100-ąsias gimimo metines ir švenčiant Kupiškio gimnazijos šimtmečio jubiliejų atidaryta A. J. Greimo klasė.
 A.J. Greimas gimė 1917m. kovo 9d. 1919 – 1927 metais A. J. Greimas su tėvais ir seserimi gyveno Kupiškyje. Tėvas Julius Greimas buvo mokytojas, dirbo Kupiškio gimnazijoje. A. J. Greimo vaikystė prabėgo Kupiškyje, pirmuosius mokslus būsimasis mokslininkas irgi ėjo Kupiškyje. 1924m. pradėjo lankyti pradžios mokyklą. Pasimokęs dvejus metus, 1926m. buvo priimtas į Kupiškio vidurinės mokyklos I klasę. A. J. Greimas mokėsi puikiai, buvo vienas geriausių mokinių. Kupiškio krašte jis susipažino su pasakomis. Vėliau jas tyrinėjo ir kilstelėjo į pasaulinį lygmenį.
 1927m. Greimų šeima iš Kupiškio išvyko.
 A.J. Greimo klasė įrengta šiuolaikiškai, inovatyviai, daug informacijos apie mokslininko darbus.

,,Kieminėjimas“

  Lapkričio 17d., penktadienį, į gimnaziją rinkosi buvę jos mokiniai, mokytojai. Vyko buvusių bendraklasių susitikimai, ,,kieminėjimas“ po gimnaziją. Prisiminimuose atgijo mokykliniai metai, įdomu buvo žvalgytis po buvusią mokyklą. Vieni kitiems linkėjo nepamiršti savo mokyklos, savo jaunystės.

Ateitis gimsta dabar

 Paskutinis baigiamasis gimnazijos šimtmečio proginis renginys ,,Ateitis gimsta dabar“ vyko Kupiškio kultūros centro didžiojoje salėje. Čia skambėjo gimnazistų atliekamos dainos, pasirodė šokėjai, teatro grupės nariai. Parodytas gimnazijos istoriją pristatantis filmas (režisierė V. Morkūnaitė, operatorius P. Vireliūnas). Gimnazijos bendruomenę sveikino Seimo nariai J. Jarutis ir A. Šimas, rajono meras D. Bardauskas, Savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja J. Trifeldienė, rajono mokyklų, Pasvalio ir Švenčionėlių gimnazijų, įvairių organizacijų atstovai. Nuoširdžius, įkvepiančius žodžius apie gimnaziją išsakė buvusi direktorė L. Gudaitė, buvę mokiniai R. Aleksandravičiūtė – Kinderevičienė, J. Jarutis, T. Vaitiekūnas, kiti šventės dalyviai.
 Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija pradeda antrą šimtmetį!