Renginiai

Lankytojai

Mes turime 33 svečius prisijungusių

Karjeros ugdymas

Atnaujinta 2016-02-25

balbvonas

Karjeros paslaugų tikslas ir uždaviniai

Ugdymo karjerai specialistai

Ugdymo karjerai sistema

Naudingos nuorodos

                              2016 metų Karjeros dienos akimirkos

2015 metų Karjeros dienos  akimirkos

2014 metų Karjeros dienos  akimirkos

 

IŠVYKA Į LITEXPO PARODĄ „STUDIJOS 2016“

 Vasario 4-5 d. 149  gimnazijos antrų-ketvirtų klasių mokiniai vyko į XVI tarptautinę mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodą  „STUDIJOS 2016“ Vilniuje.

 Mokiniams ši paroda – puiki galimybė susipažinti su Lietuvos aukštųjų mokyklų – universitetų, kolegijų siūlomomis specialybėmis ir studijų sąlygomis, reikalingiausiomis profesijomis ir amatais, užsienio universitetų ir kolegijų studijų programomis, sužinoti kaip pradėti nuosavą verslą, išmokti geriau pažinti save, formuoti tikslus, planuoti savo ateitį.

 Parodoje Lietuvos ir užsienio aukštosios mokyklos pristatė savo studijų programas, noriai atsakinėjo į klausimus, pateikė daug vaizdinės, informacinės medžiagos.

 Gimnazistai turėjo galimybę  pabendrauti su jau studijuojančiais, nes daugelyje stendų lankytojų laukė studentai, kurie nuoširdžiai dalijosi asmenine patirtimi, dalijo informacinę medžiagą, žurnalus apie jų atstovaujamų mokymo įstaigų siūlomas programas, karjeros perspektyvas.

 Atskiroje salėje dalyvavusios šalies profesinio mokymo įstaigos ne tik supažindino su mokymo programomis, bet ir praktiškai demonstravo įvairių profesijų specifiką.

Ši gimnazistų kelionė į studijų mugę  - dar vienas žingsnis planuojant savo ateitį ir karjerą.

Bibliotekos vedėja  Jolanta  Glemžienė

 

lit

litexpo

 


Karjeros paslaugų tikslas – nuosekliai ir kryptingai plėtoti profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo krypčių gimnazijoje įvairovę, padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas, aktyviai kurti savo karjerą.

Uždaviniai:

  • Teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
  • Ugdyti mokinių gebėjimą rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
  • Organizuoti  įvairius renginius karjeros klausimais (organizuoti mokyklos mokinių susitikimus su mūsų mokyklą baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais, profesinių, aukštųjų mokyklų atstovais; darbdaviais, verslininkais, darbo biržos atstovais; koordinuoti išvykas į darbo ir profesinio ugdymo įstaigas);
  • Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais (skelbti aktualią informaciją profesinio orientavimo klausimais mokyklos stende, pagal poreikį mokytojų kambaryje, tvarkyti profesiniam orientavimui skirtą kampelį mokyklos bibliotekoje; teikti mokyklos bendruomenės nariams informaciją apie darbo rinkos poreikius ir profesijų paklausą;  padėti organizuoti karjeros dienas mokykloje;  kaupti naujausią literatūrą, susijusią su mokinių karjera ir įsidarbinimu;  kaupti įvairių Lietuvos aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių mokyklų informacinius leidinius, profesijų aprašų aplankus, aktualią informaciją apie konkrečių profesijų poreikius darbo rinkoje);
  • Bendradarbiauti su  profesinėmis mokyklomis ir kitomis ugdymo arba darbo institucijomis; bendradarbiauti su klasių kuratoriais, dalykų mokytojais, teikti jiems atitinkamas konsultacijas.

 

Ugdymo karjerai paslaugas teikia:

karjeros koordinatorė, IV klasių kuratorė E. KAVOLIŪNIENĖ,  115 kabinete

psichologė K. VAINIENĖ, kabinete bendrabučio patalpose

bibliotekos vedėja J. GLEMŽIENĖ, bibliotekoje

 

Naudingos nuorodos:

Profesijos pasirinkimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1%20

Asmenybės kryptingumo įvertinimo testas 

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3%20

Komunikacinių- organizacinių polinkių įvertinimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

Asmenybės testas http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas/

Tinkamo darbo testas http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu

 

Informacija apie egzaminus

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

 

Mokymo įstaigos Lietuvoje

http://www.aikos.smm.lt/aikos/institucijos_registr.htm

 

Informacija apie studijas

http://www.studijos.lt/

http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm

http://www.lamabpo.lt/

http://www.kurstoti.lt/

 

Stojamojo balo skaičiuoklės

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

 

Gyvenimo aprašymo rengimas

http://www.smpf.lt/lt/programos/europass/europass_cv

 

Darbo paieška

http://www.cvonline.lt/

http://www.cv.lt/index.do

http://www.cvmarket.lt/

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

http://naujasdarbas.lt/

http://www.manager.lt/

http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba

 

 

 

 Karjeros dienos, vykusios 2015-12-04, akimirkos

 

veikla1

LEU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valdasIMG_9595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_9428IMG_9471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karjeros dienos, vykusios 2014-12-05, akimirkos

Karjeros diena2014 654Karjeros diena2014 678

Karjeros diena2014 585Karjeros diena2014 593

 

Gimnazijos kontaktai:

Raštinės Tel. Nr: 

8-459-35046      

El. paštas:

stuoka@gmail.com

Adresas:

Vytauto g. 21, LT–40115 Kupiškis.