Renginiai

Lankytojai

Mes turime 28 svečius prisijungusių

Vizija, misija

Atnaujinta 2016-09-01

Gimnazijos vizija

Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos vizija - tapti institucija, kurioje bendruomenės profesionalumas ir lyderystė užtikrina sėkmingą mokinių asmenybės akademinės ir socialinės brandos ūgtį.

 

Gimnazijos misija

Plėtojant bendruomenės profesionalumą ir lyderystę užtikrinti mokinių ugdymosi procesą ir gyvenimą gimnazijoje, laiduojančius mokinio akademinių ir socialinių kompetencijų sėkmingą ugdymą.

 

Gimnazijos veiklos prioritetai:

1. Šiuolaikiško ugdymo paradigmos pamokoje stiprinimas.

2. Mokinių pasiekimų ir individualios mokymosi pažangos gerinimas stiprinant bendruomenės narių atsakomybę.

3. Lyderystė pažįstant ir realizuojant Geros mokyklos koncepsijos (naujų veiklos įsivertinimo rodiklių) turinį ir optimalų kokybinį lygmenį.

4. Mokinių tautinių, patriotinių ir kultūrinių vertybių plėtojimas.

5. Pasirengimas gimnazijos 100 metų jubiliejui.

 

Gimnazijos kontaktai:

Raštinės Tel. Nr: 

8-459-35046      

El. paštas:

stuoka@gmail.com

Adresas:

Vytauto g. 21, LT–40115 Kupiškis.