Sėkmė anglų kalbos olimpiadoje

 Vasario 26d. vyko respublikinė anglų kalbos olimpiada. Joje mūsų rajonui ir gimnazijai atstovavo IIIb klasės mokinys Povilas Uckus.
 Olimpiada buvo sudaryta iš dviejų kalbinių sričių – rašymo ir kalbėjimo.
 Povilui puikiai sekėsi šalies etape. Jis surinko 90% ir užėmė V vietą.

Anglų kalbos mokytoja Danguolė Petrulienė

 

Prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiada 2022

 Vasario 8d. KTU Statybos ir architektūros fakultete vyko prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiada. Paskatinti dailės mokytojos L. Zinienės olimpiadoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai Akvilė Rasčiūtė, Martynas Juknys, Eliot Gerbert Grinevič, Gabrielė Kurulytė (IIIa), Margarita Mažylytė (IIIc) ir Justina Mikėnaitė (IIIb).

Pamoka, skirta Ukrainos istorijai

 Vykstant karui Ukrainoje, mūsų tauta palaiko ukrainiečių laisvės siekį ir stengiasi padėti šioje nelengvoje kovoje viskuo, kuo gali.
 Lietuvių ir ukrainiečių istorija turi nemažai bendrų bruožų: kartu vienoje valstybėje gyvenome LDK laikais, kartu buvome okupuoti Rusijos imperijos XIX amžiuje ir SSRS – XX amžiuje.
Vasario 28 d. gimnazistai dalyvavo visuotinėje istorijos pamokoje, skirtoje Ukrainai. Pamoką visiems Lietuvos mokiniams vedė istorijos mokytojas Audrius Jurgelevičius. Mokytojas pasakojo apie šimtmečius siekiančią Ukrainos istoriją, valstybingumo šaknis ir netektis. Šios pamokos metu buvo paneigti dažniausiai girdimi iš priešiškų šalių mitai apie Ukrainą ir jos žmones: ,,ukrainiečiai ir rusai yra viena tauta“, ,,Kijevas yra visų rusų miestų motina“, ,,Ukraina neturi valstybingumo tradicijos“, ,,ukrainiečiai yra nacionalistai ir fašistai“.
 Mokiniai atidžiai klausė aktualių istorijos faktų ir pripažino, kad ukrainiečiai yra savo istoriją žinanti ir gerbianti tauta, savo valstybę tvarkanti demokratiniais pagrindais. Šlovė Ukrainai!

Istorijos mokytoja Inga Sakalauskienė

Vasario 16-oji

 Gimnazijos mokinių mišrus ansamblis dalyvavo Kupiškio kultūros centro šventinėje programoje, skirtoje Vasario 16-ajai, Valstybės atkūrimo dienai, paminėti. Skambia daina gimnazistai sveikino visus su Lietuvos švente, džiaugėsi inovatyvia, turtinga, puikia Lietuva.

Vasario 16 Asta
Muzikos mokytoja Asta Remeikienė

Šimtadienis

 Vasario 11d. gimnazijoje įvyko abiturientų Šimtadienio šventė. Ją tradiciškai organizavo trečiokai. Šių metų Šimtadienio tema „Žinutė“.