Akvilės vasara

 Ši vasara mūsų mokyklos mokinei Akvilei Rušėnaitei (IVb kl.) buvo viena įsimintiniausių gyvenime. Ji šią liepą praleido Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur dalyvavo BAFF Lyderystės Akademijoje.

Prasidėjo nauji mokslo metai

 Rugsėjo 3 dieną gimnazija šventė naujų mokslo metų pradžią. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kupiškio bažnyčioje. Po jų mokiniai, mokytojai, tėveliai, svečiai šventine eisena Gedimino gatve patraukė į gimnaziją. Gimnazijos kieme vyko mokslo metų pradžios iškilmės. Visus sveikino gimnazijos direktorius V. Žilinskas, rajono mero pavaduotojas A. Martinka, gimnazijos mokinių parlamento prezidentė abiturientė A. Liaudanskaitė. Prie gimnazijos pakelta Lietuvos valstybės vėliava, padėtos gėlės prie Lauryno Stuokos–Gucevičiaus paminklo. Vėliau vyko mokinių šventinis įėjimas į gimnaziją.
 Nauji mokslo metai prasidėjo 396 gimnazijos mokiniams ir 49 mokytojams.

101 9213 101 9265

Mokslo ir žinių dienos šventės programa

2018-09-03

9.00 val. - šv. Mišios Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje.

9.40 val. - mokinių, mokytojų, tėvelių, svečių šventinė eisena į gimnaziją iš Atgimimo gatvės. 

10.00 val. - Mokslo ir žinių dienos iškilmės prie gimnazijos ir šventinis įėjimas į gimnaziją.

malunai

 

MOKINIŲ IR JŲ TĖVELIŲ ŽINIAI

 Informuojame, kad atsižvelgdami į LR švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas bei Savivaldybės mokyklų siūlymus, 2018–2019 m. m. pradėsime ne rugsėjo 1-ąją, šeštadienį, bet rugsėjo 3-iąją, pirmadienį. Išsamesnė informacija apie rugsėjo 3-iąją bus paskelbta rajono laikraštyje.
 Linkime mokiniams prasmingai ir įdomiai praleisti paskutinį vasaros atostogų savaitgalį su šeima!

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Turininga gimnazistų vasaros pradžia

 Pirmoji vasaros atostogų savaitė Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokiniams buvo tikrai turininga. Birželio 19-21 d. I-IV klasių gimnazistai dalyvavo laisvalaikio užimtumo ir vasaros poilsio, vaikų ir jaunimo socializacijos projekte ,,Pradėk atostogas linksmai“. Projekto tikslas – organizuoti kryptingą mokinių užimtumą, maitinimą, saugumą, ugdyti socialinius įgūdžius, plėsti mokinių akiratį.