Šimtmečio protų žaidynės

 Kupiškio jaunimo centras pakvietė gimnazijos mokinius dalyvauti projekte ,,Šimtmečio protų žaidynės“.

Jaunoji karta Jono Basanavičiaus šviesoje

Spalio 12 dieną septyni IIc klasės gimnazistai su istorijos mokytoja Inga Sakalauskiene keliavo į Uoginius ir dalyvavo tautiniame projekte „Jaunoji karta Jono Basanavičiaus šviesoje“.

Tarptautinė mokytojų diena

,,Vertinu tokius mokytojus, kurie yra nuoširdūs, draugiški“.

Tarptautinė muzikos diena

Tarptautinės muzikos dienos, spalio 1-osios, rytą gimnazija visus pasitiko Edvardo Grygo ,,Pero Giunto“ siuita – pjese ,,Rytas“. Neįprasta, tiesa? 

Jaunimo susitikimas su popiežiumi Pranciškumi

 Rugsėjo 22 dieną dvidešimt penki Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazistai, lydimi mokytojų Jolantos Kireilytės, Astos Remeikienės, Rasos Šlekienės, Donato Vilko, kartu su Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos, Alizavos, Skapiškio pagrindinių mokyklų mokiniais ir mokytojais vyko į jaunimo susitikimą su popiežiumi Pranciškumi.