Pamoka laisvei

 Sausio 13d. lietuviai namų languose tradiciškai uždega žvakutes, pagerbdami žuvusius Laisvės gynėjus.

Gerumo akcija

 Nors gražiausios metų šventės jau praėjo, bet padėkos žodžių nebūna per daug. 

Dainų dainelė

 Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė” tai vienas unikaliausių, ilgametes tradicijas turinčių ir tęsiančių šalies muzikinių renginių. „Dainų dainelė“ siekia puoselėti dainavimo kultūrą, skatina gabių vaikų meninę saviraišką.

Kalėdinių puokščių konkursas

 „Kalėdos – žodžių žodis, pasaulis septyniose raidėse, tebegyvenąs su laikraščio pirmajame puslapyje nupieštomis žaliomis žvakutėmis, prakartėle, piemenimis ir į Betliejų vedančia žvaigžde, neatsiejamai surištas su laukimo išsipildymu, balta staltiese apdengtu stalu, Kūčių valgių liekanomis ir sunkiai įkandamais rudais meduoliais lentynoje. Ir su mūsų visų niekuo nepakeičiamu, su niekuo nepalyginamu ir neaprėpiamu džiaugsmu. Su užpustytu keliu nuo kalno, kuriuo aš į vakarą klampoju žemyn ir paskui einu užšalusia upe, kurioje po ledu plaukioja tylios žuvys.“ (Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas)