Atmintis gyva

 Minėdami Laisvės gynėjų dieną uždegėme atminties žvakutes 1991 m. sausio 13-ąją žuvusiems už Lietuvos laisvę. Prisijungėme prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. ryte gimnazijos languose dešimt minučių pleveno žvakių liepsnelės.

Socialinė pedagogė Audronė Matuzevičienė

  20230113 080645 20230113 080816

Gintaro Stankevičiaus nuotraukos

Laisvės gynėjų diena

 Sausio 12d. grupelė mūsų gimnazijos mokinių su mokytoja Asta Remeikiene Laisvės gynėjų dieną paminėjo lankydamiesi Vilniuje.

Mokinių darbai

 Nuo sausio 12 dienos  gimnazijos fojė eksponuojama I-III klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Atmintis gyva, nes liudija“.

 Parodoje eksponuojami grafinėmis programomis sukurti III klasės mokinių plakatai, skirti įprasminti 1991 metų sausio 13 įvykius. I ir II klasių mokinių piešiniuose pavaizduoti lietuviški simboliai, ženklai, prasmės.

Dailės mokytoja Lena Zinienė

101 0809

Knygų Kalėdos

 Jau tradicija gimnazijoje yra tapusi akcija ,,Knygų Kalėdos“. Ir šiais mokslo metais gruodžiui baigiantis mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai, darbuotojai buvo kviečiami padovanoti gimnazijos bibliotekai knygų. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos rekomendavo dovanoti knygas pagal atnaujintą ugdymo programą.

Kalėdinių puokščių konkursas

 ,,Kalėdos – žodžių žodis, pasaulis septyniose raidėse, tebegyvenąs su laikraščio pirmajame puslapyje nupieštomis žaliomis žvakutėmis, prakartėle, piemenimis ir į Betliejų vedančia žvaigžde, neatsiejamai surištas su laukimo išsipildymu, balta staltiese apdengtu stalu, Kūčių valgių liekanomis ir sunkiai įkandamais rudais meduoliais lentynoje. Ir su mūsų visų niekuo nepakeičiamu, su niekuo nepalyginamu ir neaprėpiamu džiaugsmu. Su užpustytu keliu nuo kalno, kuriuo aš į vakarą klampoju žemyn ir paskui einu užšalusia upe, kurioje po ledu plaukioja tylios žuvys.“ (Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas)