Rugsėjo 1-osios šventė

 2020-2021 mokslo metai prasidėjo kiek kitaip, neįprastai.
 Moksleiviai į mokyklą rinkosi grupėmis. Pirmuosius gimnazijos direktorius, mokytojai pasitiko, pasveikino ir pakvietė į pirmąją pamoką pirmokus gimnazistus. Vėliau rinkosi nurodytu laiku kitų klasių mokiniai: antrokai, trečiokai, ketvirtokai. Visus sveikino gimnazijos direktorius V.Žilinskas, pavaduotoja Z.Sabaliauskienė, mokinių parlamento prezidentė abiturientė A.Zabukaitė. Direktorius visiems linkėjo turiningų mokslo metų, įveikti visus iššūkius. Direktoriaus pavaduotoja linkėjo būti pozityviems ir kūrybingiems. Mokinių parlamento prezidentė linkėjo pasitikėti savimi, būti drąsiems, nebijoti klysti ir mokytis iš savo klaidų, klausti, diskutuoti tiek su mokytojais, tiek vieniems su kitais, išlaisvėti, nebijoti atsiskleisti ir visada prisiminti, kad netgi nepopuliarūs sprendimai po kurio laiko tampa patys geriausi.
 Šių mokslo metų gimnazijos šūkis „Te žinios ir kūrybiškumas lemia mūsų ateitį“.

 Mokinių parlamento prezidentė A. Zabukaitė

rug2 rug1

Gintaro Stankevičiaus nuotraukos

 

Kupiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Nuoroda į pagrindinį skelbimą:

 https://www.kupiskis.lt/lt/informacija/naujienos-aktualijos/kupiskio-rajono-savivaldybe-r1mu.html

 Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu snieguole.vairiene@kupiskis.lt arba registruotu laišku iki 2020 m. lapkričio 17 d. įskaitytinai Kupiškio rajono savivaldybės administracijos specialistei Snieguolei Vairienei, Vytauto g. 2, Kupiškis, tel. (8 459) 35 513, mob. tel. 8 613 30368. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų šiame skelbime nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 Konkurso paskelbimo data – 2020 m. birželio 30 d.

 Pretendentų atrankos posėdžio data – 2020 m. gruodžio 1 d.

 Nacionalinė švietimo agentūra, skirdama vertinimo laiką, pirmenybę teikia pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas. Pateikus prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui būtina užsiregistruoti per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2020-08-05).

Projektas ,,Sveikesnis. Stipresnis. Laimingesnis“

Ministerijos logo Birželio 26 dieną 13.00 valandą Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos sporto aikštyne vyko sporto rėmimo lėšomis finansuojamo sporto projekto ,,Sveikesnis. Stipresnis. Laimingesnis'' Nr.SRF -FAV -2019- 1 -0309 lauko treniruoklių atidarymo renginys. Projektas dalinai finansuojamas SRF.

Projektas ,,Sveikesnis. Stipresnis. Laimingesnis“

Ministerijos logo Birželio 26 dieną 13.00 valandą Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos sporto aikštyne vyks sporto rėmimo lėšomis finansuojamo sporto projekto ,,Sveikesnis. Stipresnis. Laimingesnis'' Nr. SRF -FAV -2019 -1 -0309 treniruoklių (11 vnt.) aikštyno atidarymas. Visi norintys bus instruktuojami ir mokomi, kaip taisyklingai naudotis treniruokliais.
 Kviečiame atvykti visus norinčius ir aktyviai dalyvauti treniruoklių aikštyno atidarymo renginyje.

Projekto administratorius, gimnazijos ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius

Birželio 14 dienos paminėjimas

 Istorinės atminties akcijoje, Gedulo ir vilties dienos renginyje Kupiškio Lauryno Stuokos -Gucevičiaus aikštėje skambėjo ir gimnazisčių atliekamos dainos.