Informacija tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą

 UTA planas

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komanda, patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-79:

Jurgita Valauskienė, metodinės tarybos pirmininkė – komandos vadovė;

Inga Inapienė, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Zita Mažeikienė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Nida Mikšienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;

Vilma Venslavė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;

Asta Vėžytė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Lena Zinienė, menų metodinės grupės pirmininkė.

 Naudinga informacija mokykloms rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui: 

✅Patvirtintos BP: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1  

✅Rekomendacijos (tame tarpe ir dėl 30% UT, įtraukiojo ugdymo): https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendruju-programu-projektai  

✅Pamokos stebėjimo protokolas: https://docs.google.com/document/d/1vNZ6-nszB2TiRb4JMQq5yfei1926RrP8/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true  

✅Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7  

✅Bendra informacija skaidrėse: https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true