Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-72 patvirtintos Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų patalpų nuomos kainos:

Kabinetas, klasė - 6 Eur/val.

Sporto salė - 15 Eur/val.

Kompiuterių klasė - 36 Eur/val.

Aktų salė - 24 Eur/val.

Kabinetas, klasė, sporto salė, kita patalpa laisvojo mokytojo veiklai - vaikų neformaliojo švietimo programoms, akredituotoms Kupiškio rajono savivaldybėje, ir kuriose dalyvauja Savivaldybės mokyklose ugdomi mokiniai, įgyvendinti - 12 Eur/mėn.

Kitos patalpos (nuomos sutarties trukmė ne mažesnė kaip vienas mėnuo) - 0,5 Eur/mėn. už kvadratinį metrą

Pastabos:

1. Šie įkainiai netaikomi, kai:

1.1. viena Savivaldybės biudžetinė švietimo ir kito pobūdžio įstaiga naudojasi kitos įstaigos patalpomis tos įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti;

1.2. organizuojami švietimo įstaigos inicijuoti renginiai su socialiniais partneriais;

1.3. švietimo įstaiga turi Savivaldybės tarybos patvirtintus įstaigos patalpų, numatytų šiame nuomos kainų sąraše, nuomos įkainius;

1.4. švietimo įstaigos patalpose vykdoma Vaikų dienos centrų veikla.

2. Šiame sąraše nenumatytais atvejais sprendimus dėl patalpų nuomos kainos priima švietimo įstaigos tayba.