Nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštis

nuo 2020 lapkričio 23 dienos iki gruodžio22 dienos

 Nuotolinis

 

2020-2021 m.m. pamokų tvarkaraštis

Ia     Ib     Ic     Id         IIa     IIb     IIc     IId

III klasių srautas         IV klasių srautas