Atnaujinta 2022-12-30

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Vaiko gerovės komisija (VGK) 

 

Zita Sabaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už krizių valdymo veiklos sritį – komisijos pirmininkė.

AudronėMatuzevičienė, socialinė pedagogė, atsakinga už įtraukiojo ugdymo, bei smurto ir patyčių prevencijos veiklos sritis – komisijos pirmininkės pavaduotoja.

Kristina Vainienė, II kategorijos psichologė, atsakinga už krizių valdymo bei smurto ir patyčių  veiklos sritis – komisijos narė.

Edita Martinenkienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, atsakinga už psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritį – komisijos narė.

Audrius Inapas, biologijos mokytojas metodininkas, gimnazijos klasės vadovas, atsakingas už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritį – komisijos narys.

Asta Merkienė, fizikos mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.

Zita Navarskaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.
Danguolė Petrulienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.
Loreta Šilinienė, chemijos mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.

Violeta Urbelienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklossritį – komisijos narė.

Gitana Vaičiutė, technologijų mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė,atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.

Virginija Vaitiekūnaitė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklossritį – komisijos narė.

Vilma Venslavė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, gimnazijos klasių vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.

Janina Vildžiūnienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja, gimnazijos klasių vadovė, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos  sritį – komisijos narė.Aušra Virbickienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.

Lena Zinienė, dailės mokytoja metodininkė, gimnazijos klasės vadovė, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritį –  komisijos narė.

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo rekomendacijos

Reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Informacinis pranešimas klasės vadovui 

Psichologės K. Vainienės darbo laikas

Gimnazijos psichologės  teikiamų paslaugų aprašas

Psichologės teikiamos paslaugos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu

Paauglystės tarpsniai: I klasė    II klasė     III klasė     IV klasė

Psichologinė pagalba krizės atveju 

Nemokama psichologinė pagalba

Tėvų linija

Visuomenės sveikatos specialistės darbo laikas

VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prenencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Reagavimo į smurtą ir patyčias planas

Pranešimo apie smurtą ir patyčias forma

Tėvų informavimo apie jų vaiko būklę, ugdymo poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą, ir elgesį tvarka

Socialinės-pilietinės veiklos organizvimo tvarkos aprašas

Naudingos nuorodos

Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba - www.kupiskiopmmmc.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras - www.sppc.lt
Paramos vaikams centras - ww.pvc.lt
Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus“ - www.gelbvaik.lt
Vaiko raidos centras - www.raida.lt
Jaunimo linija – www.jaunimolinija.lt
VŠĮ „Vaikų linija“ - www.vaikulinija.lt
Pagalba vaikams - www.pagalbavaikams.lt
Be patyčių - www.bepatyciu.lt
Saugesnis internetas - www.draugiskasinternetas.lt
Lietuvos AIDS centras - www.aids.lt
Prekyba žmonėmis – www.prekybazmonemis.lt
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos - www.policija.lt
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės - www.nkd.lt