Atnaujinta 2021-09-09

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Vaiko gerovės komisija (VGK) 

Reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Mokinių apskaitos (lankomumo) tvarkos aprašas

Zita Sabaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Užsienio kalbos, menų technologinio ugdymo ir kūno kultūros skyriaus vedėja, atsakinga už krizių valdymo veiklos sritį –komisijos pirmininkė.

Audronė Matuzevičienė, socialinė pedagogė, atsakinga už įtraukiojo ugdymo bei smurto bei patyčių prevencijos veiklos sritį – komisijos pirmininkės pavaduotoja. 

Kristina Vainienė, gimnazijos II kategorijos psichologė, atsakinga už krizių valdymo bei smurto ir patyčių  prevencijos veiklos sritis – komisijos narė

Psichologės K. Vainienės darbo laikas

Gimnazijos psichologės  teikiamų paslaugų aprašas

Psichologės teikiamos paslaugos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu

Paauglystės tarpsniai: I klasė    II klasė     III klasė     IV klasė

Psichologinė pagalba krizės atveju 

Tėvų linija

Edita Martinenkienė, gimnazijos bendruomenės slaugytoja, atsakinga už psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritį – komisijos narė.
Janina Vildžiūnienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja, III klasių vadovė, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritį – komisijos narė.
Audrius Inapas, biologijos mokytojas metodininkas, IIa klasės vadovas, atsakingas smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritį – komisijos narys.
Lena Zinienė, dailės mokytoja metodininkė, IId klasės vadovė, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritį į – komisijos narė.
Virginija Vaitiekūnaitė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, Ia klasės vadovė, atsakinga už smurto ir patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos veiklos sritį į – komisijos narė.
Vilma Venslavė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, IV klasių vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.
Danguolė Petrulienė, anglų kalbos i mokytoja metodininkė, IIb klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.
Aušra Virbickienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, IIc klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.
Zita Navarskaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Ib klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.
Loreta Šilinienė, chemijos mokytoja metodininkė, Ic klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė.
Asta Merkienė, fizikos mokytoja metodininkė, Id klasės vadovė, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo veiklos sritį – komisijos narė

VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prenencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Reagavimo į smurtą ir patyčias planas

Pranešimo apie smurtą ir patyčias forma

Tėvų informavimo apie jų vaiko būklę, ugdymo poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą, ir elgesį tvarka

Socialinės-pilietinės veiklos organizvimo tvarkos aprašas

Naudingos nuorodos

Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba - www.kupiskiopmmmc.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras - www.sppc.lt
Paramos vaikams centras - ww.pvc.lt
Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus“ - www.gelbvaik.lt
Vaiko raidos centras - www.raida.lt
Jaunimo linija – www.jaunimolinija.lt
VŠĮ „Vaikų linija“ - www.vaikulinija.lt
Pagalba vaikams - www.pagalbavaikams.lt
Be patyčių - www.bepatyciu.lt
Saugesnis internetas - www.draugiskasinternetas.lt
Lietuvos AIDS centras - www.aids.lt
Prekyba žmonėmis – www.prekybazmonemis.lt
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos - www.policija.lt
Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės - www.nkd.lt