Sveikiname Ib  klasės mokinį Kasparą Valauską, Panevėžio krašto jaunųjų matematikų olimpiadoje užėmusį II-ąją vietą! 

2017 - 2018 m.m. olimpiadų ir konkursų prizininkai 

2016 2017 m.m. olimpiadų ir konkursų prizininkai