Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės būklės ataskaita (2022 m. II ketvirtis)

Finansinės būklės ataskaita (2022 m. I ketvirtis)

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita (2021 m. III ketvirtis)

Finansinės būklės ataskaita (2021 m. II ketvirtis)

Finansinės būklės ataskaita (2021 m. I ketvirtis)

2020 metų  finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita (2020 m. III ketvirtis)

Finansinės būklės ataskaita (2020 m. II ketvirtis) 

Finansinės būklės ataskaita (2020 m. I ketvirtis)

2019 metais įsigyti vadovėliai

Finansinių atsakaitų rinkinys pagal gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018m. rugsėjo 30 d. duomenis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2018m. rugsėjo 3  0d. duomenis

Finansinės būklės atsaskaita pagal 2018m. birželio 30d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018m. kovo 31 d. duomenis

 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės atskaitomybės ataskaitos 2017-09-30

Gimnazijos ataskaitos 2017-06-30 

1 forma 2 ketvirtis

2 forma VD 2017-06-30

2 forma  VD  prek. 2017-06-30

2 forma PI 2017-06-30

2 forma B 2017-06-30

2 forma MK 2017-06-30

2 forma MK-U 2017-06-30

Lydraštis 2 forma, 1 forma 2017-06-30